ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی ترخیص کار

0
علی سنگاری 27
گیلان, رشت تمام وقت فوق دیپلم
1
سجاد خارا 32
خوزستان, اهواز زیر دیپلم