ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان)

آغاز دور جدید استخدام و ارسال رزومه کارجویان به بیش از 40،000 شرکت و کارفرمای داخلی و خارجی

مهلت ثبت رزومه : 30-02-1398

رزومه استخدام و کاریابی جوشکار

کارفرما
رحیمی 188
تهران, دماوند تمام وقت دکترا
کارجو
محمد اسدزاده 164
تهران, شهریار تمام وقت 0
1
هادی برمک 30
لرستان, دلفان فوق دیپلم
1
حسین بحرکانی 53
خوزستان, بندر ماهشهر فوق دیپلم