ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی حسابدار

کارجو
باقری 22
تهران, آذری فوق دیپلم
1
مهسا حسین پور 148
هرمزگان, بندرعباس فوق دیپلم
کارجو
مینا راسته 28
اردبیل, اردبیل فوق دیپلم
کارفرما
قوامی 248
خراسان رضوی, مشهد 4 فوق دیپلم
کارفرما
شایان فاضلی 20
مازندران, تنکابن تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
امیرحسین محمدی لیندی 23
مازندران, قائم‌شهر 0
کارجو
مصطفی نیازی 1150
اصفهان, خمینی‌شهر تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
شایان فاضلی 26
مازندران, تنکابن تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
کارجو
هادی محمد زاده 948
خوزستان, اهواز تمام وقت دیپلم
کارجو
مینا راسته 28
اردبیل, اردبیل فوق دیپلم
کارفرما
زهرا قاینی 367
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم