ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کتابدار

کارجو
محمداسدنژاد 30
آذربایجان شرقی, شبستر فوق دیپلم
کارجو
امیرمهدی ابیانه 27
تهران, آذری فوق دیپلم
1
مهسا عابدی 118
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
کارجو
فخرالدین عبداله زاده 34
آذربایجان غربی, پیرانشهر فوق دیپلم
کارجو
معصومه طلوعی 24
تهران, آرارات زیر دیپلم