ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی دیپلم برق

کارجو
محمد حیدری 23
زنجان, زنجان زیر دیپلم
کارجو
رسول عقیلی 24
اصفهان, مبارکه زیر دیپلم
1
علیرضا توکلی رکنی 22
مازندران, قائم‌شهر دیپلم
کارجو
محسن رخش ماه 29
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم