شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان در آذربایجان شرقی

کارفرما
شرکت مهندسی همگامان 219
آذربایجان شرقی, تبریز تمام وقت دکترا
کارجو
حسن قنبری 142
آذربایجان شرقی, میانه پاره وقت لیسانس
کارفرما
مهیار میزانی 192
آذربایجان شرقی, تبریز تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
رقیه ایوبی وایقان 125
آذربایجان شرقی, شبستر پاره وقت فوق دیپلم
کارجو
صدیقه ملکی 130
آذربایجان شرقی, مراغه پاره وقت فوق دیپلم
کارجو
صابر اصغری 1379
آذربایجان شرقی, مراغه تمام وقت فوق دیپلم