شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان در آذربایجان شرقی

کارفرما
شرکت مهندسی همگامان 177
آذربایجان شرقی, تبریز تمام وقت دکترا
کارجو
حسن قنبری 113
آذربایجان شرقی, میانه پاره وقت لیسانس
کارفرما
مهیار میزانی 152
آذربایجان شرقی, تبریز تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
رقیه ایوبی وایقان 97
آذربایجان شرقی, شبستر پاره وقت فوق دیپلم
کارجو
صدیقه ملکی 101
آذربایجان شرقی, مراغه پاره وقت فوق دیپلم
کارجو
صابر اصغری 1353
آذربایجان شرقی, مراغه تمام وقت فوق دیپلم