ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی در خراسان رضوی

1
سید حمید حسین زاده 24
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
1
حسین ساقی 41
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
علیرضا شید پیله ور 242
خراسان رضوی, مشهد تمام وقت زیر دیپلم
1
علی کاوسی 32
خراسان رضوی, خلیل‌آباد فوق دیپلم
0
گروه مترجمین برنا 363
خراسان رضوی, مشهد کار آموزی لیسانس
کارفرما
شرکت آیران پارمیس 20
خراسان رضوی, مشهد کار آموزی فوق دیپلم
1
محمدکاظم خالصی 31
خراسان رضوی, مشهد فوق لیسانس
کارجو
علیرضا کوهجانی 30
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
1
سید حمید حسین زاده 27
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
کارجو
محسن رخش ماه 30
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو
مهدی غفارس 19
خراسان رضوی, مشهد 0
کارجو
علیرضا کوهجانی 76
خراسان رضوی, تربت حیدریه دیپلم
کارفرما
1
نگارناطق 97
خراسان رضوی, نیشابور فوق لیسانس
کارجو
علی اسماعیلی 25
خراسان رضوی, قوچان زیر دیپلم
کارجو
ابراهیم ذکایی 20
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارفرما
قوامی 248
خراسان رضوی, مشهد 4 فوق دیپلم