شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان در خوزستان

1
سید وحید حسینی 836
خوزستان, دزفول تمام وقت لیسانس
کارجو
سالارورزی 55
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
هادی بهداروند 74
خوزستان, اهواز تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
مهدی محمدهیویدی 245
خوزستان, دزفول تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
هادی محمد زاده 789
خوزستان, اهواز تمام وقت دیپلم