شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی
شما اینجا هستید :

آگهی استخدام و کاریابی در قزوین

کارجو
احسان اله مافی 20
قزوین, آبیک پاره وقت دیپلم
کارجو
محمد جواد محمدی 21
قزوین, قزوین 4 زیر دیپلم
کارجو
محمد جواد محمدی 27
قزوین, قزوین 4 زیر دیپلم
کارفرما
مهدیه خلیل خانی 36
قزوین, قزوین تمام وقت فوق دیپلم