شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان در قزوین

کارجو
احسان اله مافی 54
قزوین, آبیک پاره وقت دیپلم
کارجو
محمد جواد محمدی 55
قزوین, قزوین 4 زیر دیپلم
کارجو
محمد جواد محمدی 64
قزوین, قزوین 4 زیر دیپلم
کارفرما
مهدیه خلیل خانی 69
قزوین, قزوین تمام وقت فوق دیپلم