شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی
شما اینجا هستید :

آگهی استخدام و کاریابی در کردستان

کارفرما
ليندو 31
کردستان, سنندج تمام وقت دکترا
1
فاتح عبدی 976
کردستان, سنندج تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
فرزاد نصری 979
کردستان, سقز تمام وقت دیپلم