شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان در کردستان

1
فاتح عبدی 1051
کردستان, سنندج تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
ليندو 67
کردستان, سنندج تمام وقت دکترا
کارجو
فرزاد نصری 1014
کردستان, سقز تمام وقت دیپلم