شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان در کرمانشاه

کارجو
ارسلان رحیمی نژاد 57
کرمانشاه, روانسر تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
کاوه مقصودی 341
کرمانشاه, کرمانشاه تمام وقت لیسانس
کارجو
احسان منهوئی 924
کرمانشاه, سرپل ذهاب تمام وقت زیر دیپلم