ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی در اصفهان

کارجو
میلاد سیفی 32
اصفهان, اصفهان دیپلم
کارجو
نگارسرتیپی 61
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
زهرا سلحشوری 20
اصفهان, اصفهان لیسانس
کارفرما
اسنپ 398
اصفهان, اصفهان پاره وقت دکترا
کارجو
عظم اکبری 29
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
1
شهین منجزی 44
اصفهان, برخوار و میمه فوق دیپلم
کارجو
مصطفی نیازی 1150
اصفهان, خمینی‌شهر تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
محمد نفری 30
اصفهان, فلاورجان زیر دیپلم
کارجو
محمد هادی کاویانی 29
اصفهان, اصفهان تمام وقت دیپلم
کارفرما
موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان 336
اصفهان, اصفهان تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
رفیع 272
اصفهان, برخوار و میمه پاره وقت زیر دیپلم
کارجو
میلاد سیفی 24
اصفهان, اصفهان دیپلم
1
شیرین شاهی محمدی 27
اصفهان, اصفهان لیسانس
کارجو
پوریا قاسمی 279
اصفهان, اصفهان تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
دكتر عليرضا خنفري 1163
اصفهان, اصفهان 4 فوق دیپلم
کارجو
علی ملارستمعلی 315
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
کارجو
محمد رضا پهلوان 254
اصفهان, برخوار و میمه تمام وقت دیپلم
کارفرما
اسنوا 303
اصفهان, کاشان تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
فرانک اعلایی 33
اصفهان, اصفهان لیسانس
کارجو
رسول عقیلی 25
اصفهان, مبارکه زیر دیپلم
کارجو
روح الله اصغری 120
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
1
حسین هاشمی 30
اصفهان, لنجان زیر دیپلم
کارجو
حسین کریمی 126
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
محمد نفری 95
اصفهان, فلاورجان زیر دیپلم
کارفرما
احمدرضا بهرامیان 345
اصفهان, اصفهان پاره وقت دکترا
1
محمد 24
اصفهان, آران و بیدگل 0
کارفرما
کشانی 353
اصفهان, اصفهان پاره وقت دکترا
کارجو
شهین منجزی 30
اصفهان, برخوار و میمه فوق دیپلم
کارفرما
فولاد فرم اسپادان 325
اصفهان, اصفهان پاره وقت دکترا