شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان در البرز

1
اسدا... سعیدی 82
البرز, ساوجبلاغ تمام وقت فوق دیپلم
1
محمدرضا احمدی 757
البرز, کرج تمام وقت دیپلم
کارجو
علی اکبر رضوانی 731
البرز, کرج تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
ربات کار 93
البرز, کرج تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
خانم ساعد 96
البرز, کرج تمام وقت دکترا
کارجو
آسوشه 73
البرز, کرج پاره وقت لیسانس
کارجو
سجاد کوه گشت 62
البرز, کرج تمام وقت دیپلم
کارجو
م مختاری 53
البرز, کرج تمام وقت دیپلم
کارجو
حسن زاده 58
البرز, کرج پاره وقت زیر دیپلم
کارفرما
كافه سوييتي 79
البرز, کرج تمام وقت دکترا
کارفرما
نمايندگي بيمه 88
البرز, کرج پاره وقت دکترا
کارجو
دانیال حمیدی 57
البرز, کرج پاره وقت 0