ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی در تهران

کارفرما
سید امیرحسین میرمحمد 231
تهران, آذری 4 دکترا
کارجو
سمانه مدانلو جویبار 1008
تهران, اختیاریه تمام وقت لیسانس
کارجو
فاطمه روح زنده 1117
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
شهاب جانبخش 265
تهران, آذری پاره وقت دکترا
کارفرما
ماهان سرور 247
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
باقری 22
تهران, آذری فوق دیپلم
1
احسان آریا 28
تهران, آذری زیر دیپلم
کارفرما
زهرا قاینی 367
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
زهرا موسوی 29
تهران, آذری 0
کارجو
سمانه ابوطالبی 917
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
شبنم رضوانپور 240
تهران, آذری تمام وقت لیسانس
1
علی سلیمانی 1066
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
امیرمهدی ابیانه 28
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
سیاوش طباطبائیان 1583
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق لیسانس
کارفرما
علي قاسمي 280
تهران, آذری تمام وقت دیپلم
1
مهدی مظاهری پور مظاهری پور 1282
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
آیدا بخشی 889
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
کارجو
علیرضا شفیعی مراد 900
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
امید زمانی 1028
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
آرزو حمیدی 936
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم
1
سید محمد نجیبی 1180
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
1
حمیدرضاعبدالمطلبی منفرد 22
تهران, آذری زیر دیپلم
1
هومن عزیزی 1027
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
1
عمران نیکومنش 1114
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
رحیمی 264
تهران, آرارات تمام وقت دکترا
کارجو
کارفرما
بنیان ایده های ماندگار خاورمیا 453
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
محمد اسدزاده 244
تهران, ابراهیم‌آباد تمام وقت 0
1
اسماعیل ابراهیمی 1122
تهران, آذری تمام وقت لیسانس
کارجو
ساناز نظری 35
تهران, آذری فوق دیپلم
1
حامد شجاعی 1569
تهران, آرژانتین تمام وقت فوق دیپلم
1
نغمه پورزائر 21
تهران, آذری لیسانس
1
فرزاد اسدی سامانی 1204
تهران, آذری تمام وقت لیسانس
کارفرما
مهران علیپور 330
تهران, آذری 4 فوق دیپلم
کارجو
بهزاد خواجوی 207
تهران, آذری پاره وقت زیر دیپلم
کارفرما
زیباروی مهتاب 287
تهران, آذری پاره وقت دکترا
کارفرما
حبیب نژاد 248
تهران, آذری پاره وقت دکترا
کارجو
فرزاد یونسی 967
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
رستوران روزاوا 436
تهران, آهنگ پاره وقت لیسانس
1
پیمان ملا میرزائی عراقی 88
تهران, آذری فوق دیپلم
1
میرجعفری 197
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
1
محمدابراهیم نیک فر 1047
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
علیرضا 26
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
امیرمهدی اکبری 1016
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
شرکت آرمه پارسیان 312
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
پیمان داوری 203
تهران, آذری تمام وقت لیسانس
1
حامد کمالی فر 26
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
تارا منظری 967
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم
1
سید کیوان مهدی 300
تهران, آذری تمام وقت لیسانس
کارفرما
سيروس كيكاوس نژاد 258
تهران, آذری پاره وقت دکترا
1
بابک چلاسی 1333
تهران, آذری تمام وقت دیپلم
کارفرما
همتی 360
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
محسن جلالی 906
تهران, آذری تمام وقت دیپلم
کارجو
ایمان خلیل زاده 878
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
کلینیک ترک اعتیاد رایحه بهشت 550
تهران, آذری تمام وقت دیپلم
کارجو
سید مقداد جعفری 504
تهران, آذری دیپلم
1
حامد کمالی فر 32
تهران, آذری زیر دیپلم