ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان)

آغاز دور جدید استخدام و ارسال رزومه کارجویان به بیش از 40،000 شرکت و کارفرمای داخلی و خارجی

مهلت ثبت رزومه : 30-02-1398

رزومه استخدام و کاریابی در تهران

کارجو
وحید میرزازاده 175
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
علی محمدیان 143
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
آرزو حمیدی 876
تهران, نظرآباد تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
سیاوش طباطبائیان 1518
تهران, نظرآباد تمام وقت فوق لیسانس
کارفرما
نوروزی 170
تهران, ری پاره وقت دکترا
1
محمدمهدی خراطی‌زاده 994
تهران, تهران تمام وقت لیسانس
کارفرما
سعید محرابی 197
تهران, اسلام ‌شهر تمام وقت دکترا
1
اکبر شهامتی 1059
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
فروشگاه گل محند 228
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارفرما
شرکت آریان 199
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
ایمان خلیل زاده 812
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
عباس منصوری 194
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
ایمان اماموردی 854
تهران, نظرآباد تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
اکبر اموری 181
تهران, تهران پاره وقت دکترا
کارجو
مصطفی قره داغی 1247
تهران, نظرآباد تمام وقت دیپلم
کارفرما
ناصر آروین 242
تهران, تهران 4 فوق دیپلم
کارفرما
کاوش رایانه 367
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
اسماعیل طهرانی 183
تهران, تهران
کارفرما
ميرمطهری 230
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
شرکت ملبمان چوب وهنر 196
تهران, رباط‌ کریم تمام وقت فوق دیپلم
1
سمانه عزیزی 496
تهران, تهران پاره وقت فوق دیپلم
کارفرما
امیر یحیوی 186
تهران, تهران پاره وقت دکترا
1
علی مربی 1471
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
علی سلیمانی 977
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
محمد مهدی عابدینی 227
تهران, تهران تمام وقت لیسانس
کارفرما
سيروس كيكاوس نژاد 178
تهران, تهران پاره وقت دکترا
کارفرما
شرکت گسترش ارتباط امن مات 158
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
علیرضا علومی 180
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
امید زمانی 967
تهران, نظرآباد تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
سمانه ابوطالبی 866
تهران, نظرآباد تمام وقت فوق دیپلم
1
عطیه فرزادپور 73
تهران, تهران فوق دیپلم
1
پیمان ملا میرزائی عراقی 33
تهران, تهران فوق دیپلم
کارفرما
شرکت دارویی صدرا 231
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارفرما
تجارت الکترونیک زوملند 362
تهران, تهران پاره وقت فوق دیپلم
کارفرما
شرکت آرمه پارسیان 245
تهران, تهران تمام وقت دکترا
0
حامی سلامت خانواده 256
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
علیرضا شفیعی مراد 848
تهران, نظرآباد تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
ایران زمین 227
تهران, تهران پاره وقت دکترا
کارفرما
آژانس ماورای 238
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
صدیقه زحمتکش 36
تهران, تهران فوق دیپلم
1
حامد حیدری 1317
تهران, تهران تمام وقت لیسانس
کارفرما
شرکت اکسپرس 211
تهران, تهران کار آموزی دکترا
کارجو
نظری 182
تهران, تهران تمام وقت فوق لیسانس
کارفرما
شرکت صنعتی ایران زمین 224
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
همتی 288
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارفرما
تیموری 201
تهران, تهران پاره وقت لیسانس
1
اسماعیل برزویی 1436
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
1
حامد شجاعی 1450
تهران, رباط‌ کریم تمام وقت فوق دیپلم
1
بابک چلاسی 1227
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
کارفرما
طباطبایی 238
تهران, ری تمام وقت دکترا
کارفرما
سالن زیبایی قصر طلایی 294
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
صحرا صحرائيان 40
تهران, تهران فوق دیپلم
کارجو
محمدعلی روحی 1228
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
وحید میرزازاده 1632
تهران, نظرآباد تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
شهاب جانبخش 209
تهران, تهران پاره وقت دکترا
1
عمران نیکومنش 1020
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
محمد شفیعی 804
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
محمد اسدزاده 177
تهران, شهریار تمام وقت 0
کارجو
معصومه شاه چراغ 49
تهران, تهران لیسانس