ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان)

آغاز دور جدید استخدام و ارسال رزومه کارجویان به بیش از 40،000 شرکت و کارفرمای داخلی و خارجی

مهلت ثبت رزومه : 30-02-1398

رزومه استخدام و کاریابی

کارفرما
املاك آوا 143
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
کارفرما
حبیب نژاد 121
تهران, تهران پاره وقت دکترا
1
محمدامین کریم ابادی 930
کرمان, بم تمام وقت دیپلم
کارفرما
علي قاسمي 173
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
1
مهسا حسین پور 3
هرمزگان, بندرعباس فوق دیپلم
1
سمانه عزیزی 441
تهران, تهران پاره وقت فوق دیپلم
کارفرما
کشانی 194
اصفهان, اصفهان پاره وقت دکترا
کارجو
زهرا عربعامری 115
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
باقلوا نفیس 197
تهران, تهران کار آموزی دکترا
1
هومن عزیزی 861
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
مصطفی نیازی 1008
اصفهان, خمینی‌شهر تمام وقت فوق دیپلم
0
گروه مترجمین برنا 251
خراسان رضوی, مشهد کار آموزی لیسانس
کارجو
فرزاد نصری 1067
کردستان, سقز تمام وقت دیپلم
کارجو
هادی محمد زاده 840
خوزستان, اهواز تمام وقت دیپلم
کارفرما
بیمه 119
یزد, یزد پاره وقت دکترا
کارجو
پوریا قاسمی 154
اصفهان, اصفهان تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
احمدرضا بهرامیان 189
اصفهان, اصفهان پاره وقت دکترا
1
سید وحید حسینی 958
خوزستان, دزفول تمام وقت لیسانس
کارفرما
آرایشگاه مردانه صوفی 146
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارفرما
املاك آوا 182
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
کارجو
معصومی 142
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
اسماعیل برزویی 1324
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
سعید منصفی 987
تهران, نظرآباد تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
علی تقی زاده 115
تهران, تهران پاره وقت 0
کارجو
علی آزادی 2
فارس, شیراز 0
کارجو
علی محمدیان 100
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
امید زمانی 916
تهران, نظرآباد تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
هادی بهداروند 183
خوزستان, اهواز تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
تارا منظری 886
تهران, نظرآباد تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
گروه ساخت و ساز 63
تهران, تهران
کارفرما
کمرئی 110
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
علیرضا امیدی نژاد 250
تهران, تهران تمام وقت فوق لیسانس
کارجو
حسابداری امید برتر 117
تهران, تهران پاره وقت لیسانس
0
گروه شرکت‌هایی صباحی 327
تهران, تهران تمام وقت دکترا