کارجو

امیر هادیان

آماده به کار و استخدام در نرم افزار msp

تهرانتهران

تسلط به مهارت های شغلی زیر :

HSE

کارفرمای عزیز برای مشاهده اطلاعات تماس و استفاده از سایر امکانات میبایست عضو شوید

عضویت کارفرما

ارسال پیام به این کارجو

نام و نام خانوادگی
موبایل یا تلفن تماس
متن پیام
کد امنیتی زیر
کد جدید
1013 1 بهمن 1396

سوابق کاری و سایر اطلاعات :

کارفرمای عزیز مشاهده سوابق کاری و ارسال پیام به کارجو میبایست عضو شوید

عضویت کارفرما

سایر آگهی های استخدام و کاریابی

کارجو
سعید بازیان 843
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
سیدمجتبی شوشتری 774
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
کریم ابوبکری ابوبکری 1321
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
کلینیک ترک اعتیاد رایحه بهشت 127
تهران نحوه همکاری : تمام وقت دیپلم
کارجو
پروين خسروي 710
مرکزی نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
عسل ایماندار 190
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
حمید زارع 121
فارس نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
علی محمدیان 91
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
رقیه رضایی 814
آذربایجان غربی نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
احمدرضا بهرامیان 172
اصفهان نحوه همکاری : پاره وقت زیر دیپلم
کارفرما
زوملند 321
تهران نحوه همکاری : پاره وقت زیر دیپلم
کارجو
حسن زاده 114
البرز نحوه همکاری : پاره وقت زیر دیپلم
کارجو
فرهاد آزادی 88
زنجان نحوه همکاری : تمام وقت 0
کارجو
بهزاد خواجوی 98
تهران نحوه همکاری : پاره وقت زیر دیپلم
کارفرما
شرکت گسترش طراحان نقش الماس 7
تهران
کارجو
دانیال حمیدی 105
البرز نحوه همکاری : پاره وقت 0
کارجو
محمد رضا زاده 929
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
شرکت شکوفایی 184
فارس نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
کلینیک آریا 149
تهران نحوه همکاری : پاره وقت زیر دیپلم
کارفرما
مرکز تصویربرداری پزشکی تهران 150
تهران نحوه همکاری : پاره وقت زیر دیپلم
کارجو
فرزاد اسدی سامانی 1015
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
وحید میرزازاده 116
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
علیرضا شفیعی مراد 806
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
مصطفی چگنی 881
لرستان نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
محمدمهدی خراطی‌زاده 905
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
محسن گلیمی 774
یزد نحوه همکاری : تمام وقت دیپلم
کارفرما
سید امیرحسین میرمحمد 111
تهران نحوه همکاری : کار آموزی زیر دیپلم
کارفرما
شرکت آریادام ایرانیان گستر 62
تهران
کارجو
علیرضا کرامتی پور 127
لرستان نحوه همکاری : تمام وقت 0
کارجو
عمران نیکومنش 931
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
محمد جواد محمدی 86
قزوین نحوه همکاری : کار آموزی زیر دیپلم
کارفرما
همتی 236
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
فولاد فرم اسپادان 186
اصفهان نحوه همکاری : پاره وقت زیر دیپلم
کارجو
محمدعلی روحی 1167
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
حسین ایزدی 171
مازندران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
وحيد عالی نژاد 37
تهران زیر دیپلم
کارجو
محمد رضا كلهری نژاد 155
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
محمد حاتمی شهماروندی 1021
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
میلاد 109
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
مهیار میزانی 192
آذربایجان شرقی نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
املاك آوا 161
تهران نحوه همکاری : تمام وقت دیپلم
کارفرما
نمایندگی جنرال بیمه پاسارگاد 15
تهران
کارجو
حسن حسيني 916
قم نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
داد 185
خراسان رضوی نحوه همکاری : پاره وقت دیپلم
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 320
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
فراگستر 189
گلستان نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
پویا واثقی 805
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
محمدجعفرپور 116
یزد نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
امیرمهدی اکبری 896
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
زهرا قاینی 215
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم