کارجو

حسین احمدیان

آماده به کار و استخدام در اپراتور

تهرانتهران

تسلط به مهارت های شغلی زیر :

اپراتور

کارفرمای عزیز برای مشاهده اطلاعات تماس و استفاده از سایر امکانات میبایست عضو شوید

عضویت کارفرما

ارسال پیام به این کارجو

نام و نام خانوادگی
موبایل یا تلفن تماس
متن پیام
کد امنیتی زیر
کد جدید
888 1 بهمن 1396

سوابق کاری و سایر اطلاعات :

کارفرمای عزیز مشاهده سوابق کاری و ارسال پیام به کارجو میبایست عضو شوید

عضویت کارفرما

سایر آگهی های استخدام و کاریابی

کارفرما
شرکت دارویی صدرا 183
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
ژیلا آزادی 118
تهران نحوه همکاری : تمام وقت 0
کارجو
سمیه زکیان خرم ابادی 814
لرستان نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
گروه ساخت و ساز 53
تهران
کارجو
محمد رضا پهلوان 141
اصفهان نحوه همکاری : تمام وقت دیپلم
کارفرما
شرکت شکوفایی 184
فارس نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
مهدیه بامداد 24
گیلان زیر دیپلم
کارجو
رفیع 148
اصفهان نحوه همکاری : پاره وقت زیر دیپلم
کارفرما
نوروزی 99
تهران نحوه همکاری : پاره وقت زیر دیپلم
کارفرما
گروه مترجمین برنا 236
خراسان رضوی نحوه همکاری : دور کاری زیر دیپلم
کارجو
هومن عزیزی 847
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
علی سلیمانی 896
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
امیررضا نژادصمد 146
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
فاطمه پربالا 936
فارس نحوه همکاری : تمام وقت دیپلم
کارفرما
رحیمی 126
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
ایمن پردازان پویا 135
تهران نحوه همکاری : پاره وقت زیر دیپلم
کارجو
احسان منهوئی 1014
کرمانشاه نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
شرکت اکسپرس 169
تهران نحوه همکاری : دور کاری زیر دیپلم
کارجو
ابوالفضل قانعی 59
اصفهان زیر دیپلم
کارفرما
کلینیک آریا 149
تهران نحوه همکاری : پاره وقت زیر دیپلم
کارفرما
برزگر 121
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
سمانه مدانلو جویبار 875
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
حامد حیدری 1068
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
حسن زاده 114
البرز نحوه همکاری : پاره وقت زیر دیپلم
کارفرما
احمدرضا بهرامیان 172
اصفهان نحوه همکاری : پاره وقت زیر دیپلم
کارجو
امیر هادیان 1013
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
رقیه رضایی 814
آذربایجان غربی نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
باقلوا نفیس 182
تهران نحوه همکاری : دور کاری زیر دیپلم
کارفرما
هاشمی 145
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
صابر اصغری 1379
آذربایجان شرقی نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
فرشاد امیری 213
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
مهدی محمدهیویدی 285
خوزستان نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
اسماعیل ابراهیمی 946
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
آگهی فروش 151
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
حسین ایزدی 171
مازندران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
مهران علیپور 157
تهران نحوه همکاری : کار آموزی زیر دیپلم
کارجو
پوریا قاسمی 146
اصفهان نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
زهرا قاینی 215
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
اکبر طالبی 485
مازندران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
سید کیوان مهدی 139
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
شرکت مهندسی همگامان 219
آذربایجان شرقی نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
مهدی کریمی 1016
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
اسدا... سعیدی 120
البرز نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
علی اکبر رضوانی 775
البرز نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
علی کارگر 124
تهران نحوه همکاری : تمام وقت دیپلم
کارفرما
ماهان سرور 151
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
ایمان خلیل زاده 758
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
شبنم رضوانپور 105
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
سیاوش طباطبائیان 1438
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
سیده فریباگنجی 68
کردستان زیر دیپلم