کارجو

سید وحید حسینی

آماده به کار و استخدام در برقکار صنعتی

خوزستاندزفول

تسلط به مهارت های شغلی زیر :

برقکار صنعتی

کارفرمای عزیز برای مشاهده اطلاعات تماس و استفاده از سایر امکانات میبایست عضو شوید

عضویت کارفرما

ارسال پیام به این کارجو

نام و نام خانوادگی
موبایل یا تلفن تماس
متن پیام
کد امنیتی زیر
کد جدید
945 1 بهمن 1396

سوابق کاری و سایر اطلاعات :

کارفرمای عزیز مشاهده سوابق کاری و ارسال پیام به کارجو میبایست عضو شوید

عضویت کارفرما

سایر آگهی های استخدام و کاریابی

کارجو
محمد رضا زاده 1185
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
حجت وحدتی 949
کرمان نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
ژیلا آزادی 118
تهران نحوه همکاری : تمام وقت 0
کارفرما
سید امیرحسین میرمحمد 111
تهران نحوه همکاری : کار آموزی زیر دیپلم
کارجو
سید ابراهیم سیدی 21
تهران زیر دیپلم
کارجو
احسان اله مافی 93
قزوین نحوه همکاری : پاره وقت دیپلم
کارجو
سید کیوان مهدی 139
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
ميرمطهری 157
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
اردشیر رحمتی نژاد 159
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
هاشمی 145
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
قوامی 153
خراسان رضوی نحوه همکاری : کار آموزی زیر دیپلم
کارجو
کیانوش عزیزیان 1095
تهران نحوه همکاری : تمام وقت دیپلم
کارجو
کاوه مقصودی 423
کرمانشاه نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
شرکت ESC 494
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
نظری 113
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
رستوران ابشار طلایی 108
فارس نحوه همکاری : تمام وقت دیپلم
کارفرما
احمدرضا بهرامیان 172
اصفهان نحوه همکاری : پاره وقت زیر دیپلم
کارفرما
کلینیک ساختمانی حاتمی 123
فارس نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
امیررضا نژادصمد 146
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
ایمن پردازان پویا 135
تهران نحوه همکاری : پاره وقت زیر دیپلم
کارجو
بابايي 141
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
اکبر فتحی 119
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
سعید بازیان 843
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
محمد مهدی عابدینی 183
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
بنیان ایده های ماندگار خاورمیا 311
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
املاك آوا 171
تهران نحوه همکاری : تمام وقت دیپلم
کارفرما
شرکت سبز یاران سبا 177
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
اسماعیل طهرانی 135
تهران
کارجو
علی سپیانی 55
اصفهان زیر دیپلم
کارفرما
کاوش رایانه 318
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
محمد جواد محمدی 92
قزوین نحوه همکاری : کار آموزی زیر دیپلم
کارجو
ابوالفضل قانعی 59
اصفهان زیر دیپلم
کارجو
فرزاد اسدی سامانی 1015
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
کارجو
علی مربی 1405
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
ماهان سرور 151
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
مهندس فارسی 153
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
امیر هادیان 1013
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
املاك آوا 131
تهران نحوه همکاری : تمام وقت دیپلم
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 320
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
شرکت گسترش ارتباط امن مات 99
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
علی صولتی 978
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
ارسلان رحیمی نژاد 132
کرمانشاه نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
اسنپ 234
اصفهان نحوه همکاری : پاره وقت زیر دیپلم
کارجو
فرشاد امیری 213
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
نمايندگي بيمه 160
البرز نحوه همکاری : پاره وقت زیر دیپلم
کارجو
فرهاد آزادی 88
زنجان نحوه همکاری : تمام وقت 0
کارفرما
گروه مترجمین برنا 236
خراسان رضوی نحوه همکاری : دور کاری زیر دیپلم
کارفرما
شرکت آرمه پارسیان 166
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
سید محمد نجیبی 992
تهران نحوه همکاری : تمام وقت زیر دیپلم