تجهیزات ازمایشگاهی

بازدید : 3140 بروزرسانی : 9 اردیبهشت 1396

واردات و فروش: --------------------- MS :کاغذ صافی و فیلتر ممبران (غشایی) ---------------------------------------- ---------------- Albet :کاغذ صافی و فیلتر ممبران (غشایی) ---------------------------------------- --------------- Whatman :کاغذ صافی در انواع ساده و اشلس ---------------------------------------- ------------- ...

1791 تهران سفارش آنلاین

اطلاعات و راهنمای تجهیزات ازمایشگاهی

رای کاربران 1 تعداد نظرات 154