تجهیزات ازمایشگاهی

بازدید : 3197 بروزرسانی : 24 آبان 1390

واردات و فروش: --------------------- MS :کاغذ صافی و فیلتر ممبران (غشایی) ---------------------------------------- ---------------- Albet :کاغذ صافی و فیلتر ممبران (غشایی) ---------------------------------------- --------------- Whatman :کاغذ صافی در انواع ساده و اشلس ---------------------------------------- ------------- ...

2050 تهران سفارش آنلاین

اطلاعات و راهنمای تجهیزات ازمایشگاهی

رای کاربران 7 تعداد نظرات 144
تجهیزات ازمایشگاهی