حسابرسی

بازدید : 3185 بروزرسانی : 24 آبان 1390

۱-تنظیم وارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده که به صورت فصلی ارائه می شود ۲-تنظیم وارسال صورت معاملات خرید وفروش فصلی. ۳-تنظیم وارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه ۴-حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی ۵-پیگیری اعتراض مالیاتی در مراحل مختلف توافق با رئیس اداره امور مالیاتی ،هیئت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی م ...

503 تهران سفارش آنلاین

اطلاعات و راهنمای حسابرسی

رای کاربران 7 تعداد نظرات 172
حسابرسی