روابط عمومی

بازدید : 3232 بروزرسانی : 24 آبان 1390

بازرگانی لقمان پژوهش بهینه "تجهیزات آزمایشگاهی ولوازم عمومی ومشترک در آزمایشگاه-غذایی" تجهیز کامل آزمایشگاه صنایع غذایی تجهیز کننده آزمایشگاه های صنایع غذایی,میکروبی,شیمی ودانشگاهی فروش لوازم وتجهیزات کامل آزمایشگاه صنایع غذایی طبق استاندارد غذایی ودارویی لیست تجهیزات,دستگاه ها,لوازم وملزومات اساسی آزمایشگاه صنایع غذایی اتوکل ...

542 تهران سفارش آنلاین

مجتمع آموزشی و مشاوره آرمان توسعه با گسترش روزافزون صنایع ، شرکت‏ها و مؤسسات نیاز به وجود خدمات مشاوره و آموزش حوزه ‏های عمومی و تخصصی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست به وضوح احساس می گردید. لذا این مهم این شرکت را بر آن داشت که در جهت خودکفایی کشور و منطقه در زمینه خدمات مدیریتی HSE و تعدیل هزینه‏ های هنگفت که بعضاً تحمیل سازمان ...

1903 تهران سفارش آنلاین

اطلاعات و راهنمای روابط عمومی

رای کاربران 8 تعداد نظرات 139
روابط عمومی