شهرك صنعتی

بازدید : 3339 بروزرسانی : 24 آبان 1390

وارداتوپخشانواعقطعاتدستگاههایصنعتي ...

380 تهران سفارش آنلاین

بنام خدا آیرون پایپ تامین انواع لوله اتصالات و شیرآلات صننعتی برخی محصولات شیرآلات در این واحد شیر فلکه سوزنی 7 شیر فلکه سامین 8 شیر فلکه سیم ایتالیا 9 شیر فلکه سیم 10 شیر فلکه وگ 11 شیر فلکه پروانه ای 12 شیر فلکه کیتز 13 شیر فلکه فاراب 14 شیر سوزنی 15 شیر یکطرفه 16 شیر گازی 17 شیر صنعتی 18 شیر فشار شکن Valve + 19 شیر Globe V ...

964 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3371 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3474 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3387 تهران سفارش آنلاین

اطلاعات و راهنمای شهرك صنعتی

رای کاربران 7 تعداد نظرات 17
شهرك صنعتی