صنعت

بازدید : 3022 بروزرسانی : 9 اردیبهشت 1396

وارداتوپخشانواعقطعاتدستگاههایصنعتي ...

64 تهران سفارش آنلاین

بنام خدا آیرون پایپ تامین انواع لوله اتصالات و شیرآلات صننعتی برخی محصولات شیرآلات در این واحد شیر فلکه سوزنی 7 شیر فلکه سامین 8 شیر فلکه سیم ایتالیا 9 شیر فلکه سیم 10 شیر فلکه وگ 11 شیر فلکه پروانه ای 12 شیر فلکه کیتز 13 شیر فلکه فاراب 14 شیر سوزنی 15 شیر یکطرفه 16 شیر گازی 17 شیر صنعتی 18 شیر فشار شکن Valve + 19 شیر Globe V ...

524 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3132 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3227 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3141 تهران سفارش آنلاین

اطلاعات و راهنمای صنعت

رای کاربران 4 تعداد نظرات 126