صنعتی

بازدید : 3377 بروزرسانی : 24 آبان 1390

وارداتوپخشانواعقطعاتدستگاههایصنعتي ...

606 تهران سفارش آنلاین

بنام خدا آیرون پایپ تامین انواع لوله اتصالات و شیرآلات صننعتی برخی محصولات شیرآلات در این واحد شیر فلکه سوزنی 7 شیر فلکه سامین 8 شیر فلکه سیم ایتالیا 9 شیر فلکه سیم 10 شیر فلکه وگ 11 شیر فلکه پروانه ای 12 شیر فلکه کیتز 13 شیر فلکه فاراب 14 شیر سوزنی 15 شیر یکطرفه 16 شیر گازی 17 شیر صنعتی 18 شیر فشار شکن Valve + 19 شیر Globe V ...

1196 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3539 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3633 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3547 تهران سفارش آنلاین

اطلاعات و راهنمای صنعتی

رای کاربران 7 تعداد نظرات 88
صنعتی