ضبط

بازدید : 3213 بروزرسانی : 24 آبان 1390

دستگاه ضبط مکالمات ابزار کمک مدیریتی همانند دوربین مدار بسته می باشد که با توجه به اینکه کلیه ارتباطات افراد مجموعه با تلفن می باشد وکنترل کیفیت این ارتباطات فقط با این سیستم میسر می باشد ، این محصول جهت کنترل و نظارت آگاهانه کارمندان ارائه میگردد و با توجه به آگاهی افراد مجموعه از این سیستم به شما این ضمانت را میدهیم که کارمندا ...

1837 تهران سفارش آنلاین

1000عدد دستگاه ضبط مکالمات تلفنی کامپیوتری 12 میلیون تومان تک فروشی 25 هزار تومان مرکز ماشینهای اداری دی ...

1611 تهران سفارش آنلاین

اطلاعات و راهنمای ضبط

رای کاربران 7 تعداد نظرات 24
ضبط