ماشین صنعتی

بازدید : 3210 بروزرسانی : 9 اردیبهشت 1396

وارداتوپخشانواعقطعاتدستگاههایصنعتي ...

268 تهران سفارش آنلاین

بنام خدا آیرون پایپ تامین انواع لوله اتصالات و شیرآلات صننعتی برخی محصولات شیرآلات در این واحد شیر فلکه سوزنی 7 شیر فلکه سامین 8 شیر فلکه سیم ایتالیا 9 شیر فلکه سیم 10 شیر فلکه وگ 11 شیر فلکه پروانه ای 12 شیر فلکه کیتز 13 شیر فلکه فاراب 14 شیر سوزنی 15 شیر یکطرفه 16 شیر گازی 17 شیر صنعتی 18 شیر فشار شکن Valve + 19 شیر Globe V ...

797 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3222 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3340 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3326 تهران سفارش آنلاین

اطلاعات و راهنمای ماشین صنعتی

رای کاربران 3 تعداد نظرات 104