ماشین صنعتی

بازدید : 3266 بروزرسانی : 24 آبان 1390

وارداتوپخشانواعقطعاتدستگاههایصنعتي ...

378 تهران سفارش آنلاین

بنام خدا آیرون پایپ تامین انواع لوله اتصالات و شیرآلات صننعتی برخی محصولات شیرآلات در این واحد شیر فلکه سوزنی 7 شیر فلکه سامین 8 شیر فلکه سیم ایتالیا 9 شیر فلکه سیم 10 شیر فلکه وگ 11 شیر فلکه پروانه ای 12 شیر فلکه کیتز 13 شیر فلکه فاراب 14 شیر سوزنی 15 شیر یکطرفه 16 شیر گازی 17 شیر صنعتی 18 شیر فشار شکن Valve + 19 شیر Globe V ...

961 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3302 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3426 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3397 تهران سفارش آنلاین

اطلاعات و راهنمای ماشین صنعتی

رای کاربران 7 تعداد نظرات 30
ماشین صنعتی