متالوژی صنعتی

بازدید : 3189 بروزرسانی : 24 آبان 1390

وارداتوپخشانواعقطعاتدستگاههایصنعتي ...

729 تهران سفارش آنلاین

بنام خدا آیرون پایپ تامین انواع لوله اتصالات و شیرآلات صننعتی برخی محصولات شیرآلات در این واحد شیر فلکه سوزنی 7 شیر فلکه سامین 8 شیر فلکه سیم ایتالیا 9 شیر فلکه سیم 10 شیر فلکه وگ 11 شیر فلکه پروانه ای 12 شیر فلکه کیتز 13 شیر فلکه فاراب 14 شیر سوزنی 15 شیر یکطرفه 16 شیر گازی 17 شیر صنعتی 18 شیر فشار شکن Valve + 19 شیر Globe V ...

1322 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3658 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3752 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3667 تهران سفارش آنلاین

اطلاعات و راهنمای متالوژی صنعتی

رای کاربران 7 تعداد نظرات 49
متالوژی صنعتی