مترجم

بازدید : 3356 بروزرسانی : 24 آبان 1390

مترجم همزمان و تجهیزات دستگاه ترجمه همزمان ایرانمجری، از جمله تجهیزات کنفرانس ها، سمینارها، همایشها، مراسمها، سالنها و... می باشد که بعنوان سیستم ترجمه همزمان در سالنهای کنفرانس و یا در بازدید از کارخانجات و اماکن صنعتی و گردشگری و... جهت انتقال صدای سخنرانان به افراد بصورت بیسیم و یا وایرلس استفاده می گردد که دارای کانالهای متع ...

504 تهران سفارش آنلاین

اطلاعات و راهنمای مترجم

رای کاربران 8 تعداد نظرات 121
مترجم