مدیریت صنعتی

بازدید : 3129 بروزرسانی : 24 آبان 1390

وارداتوپخشانواعقطعاتدستگاههایصنعتي ...

435 تهران سفارش آنلاین

بنام خدا آیرون پایپ تامین انواع لوله اتصالات و شیرآلات صننعتی برخی محصولات شیرآلات در این واحد شیر فلکه سوزنی 7 شیر فلکه سامین 8 شیر فلکه سیم ایتالیا 9 شیر فلکه سیم 10 شیر فلکه وگ 11 شیر فلکه پروانه ای 12 شیر فلکه کیتز 13 شیر فلکه فاراب 14 شیر سوزنی 15 شیر یکطرفه 16 شیر گازی 17 شیر صنعتی 18 شیر فشار شکن Valve + 19 شیر Globe V ...

1026 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3497 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3410 تهران سفارش آنلاین

توضيح محصول وارد نشده است ...

3221 تهران سفارش آنلاین

اطلاعات و راهنمای مدیریت صنعتی

رای کاربران 8 تعداد نظرات 101
مدیریت صنعتی