اطلاعات محصول یا خدمات

عنوان محصول یا خدمات *
توضیح و مشخصات *

تصاویر

تصویر شماره 1
تصویر شماره 2
تصویر شماره 3
تصویر شماره 4

اطلاعات کاربر

نام آگهی دهنده *
موبایل * نمایش نده
با این موبایل شما عضو زوملَن میشوید
ایمیل

سایر اطلاعات

تلفن تماس *
قیمت *
لینک http://www.
لینک شما فقط در حالت ویژه نمایش داده می شود.
آدرس

انتخاب کلمات کلیدی برای صفحه اول گوگل (ویژه)

کلمات کلیدی شما
بعد از پرداخت آگهی ویژه میتوانید کلمات کلیدی را درج نمایید

انتخاب قدرت بازدید آگهی

(برای درج کلمات کلیدی بیشتر و زمان بیشتر در صفحه اول گوگل تماس بگیرید)

رایگان

بدون امکانات و آخر صف
 • آخه چرا ؟!!...
 • -
 • آگهی صفحه اول گوگل

عادی

یکماه - 10,000 تومان
 • نمایش بهتر در ورودی های مرتبط از گوگل
 • -
 • آگهی صفحه اول گوگل

عادی

سه ماهه - 30,000 تومان
 • نمایش بهتر در ورودی های مرتبط از گوگل
 • بازاریابی آن توسط زوملَن بررسی میشود
 • آگهی صفحه اول گوگل

عادی

شش ماهه - 50,000 تومان
 • نمایش بهتر در ورودی های مرتبط از گوگل
 • بازاریابی آن توسط زوملَن بررسی میشود
 • آگهی صفحه اول گوگل

اختصاصی گوگل

یکماه - 100,000 تومان
 • نمایش کلمات کلیدی در صفحه اول گوگل
 • شارژ 20 دلار
 • تنظیمات پس از پرداخت
 • کارشناسان با شما تماس خواهند گرفت
 • آگهی صفحه اول گوگل

اختصاصی گوگل

دو ماهه - 250,000 تومان
 • نمایش کلمات کلیدی در صفحه اول گوگل
 • شارژ 50 دلار
 • تنظیمات پس از پرداخت
 • کارشناسان با شما تماس خواهند گرفت
 • آگهی صفحه اول گوگل

اختصاصی گوگل

سه ماهه - 450,000 تومان
 • نمایش کلمات کلیدی در صفحه اول گوگل
 • شارژ 100 دلار
 • تنظیمات پس از پرداخت
 • کارشناسان با شما تماس خواهند گرفت
 • آگهی صفحه اول گوگل