اطلاعات محصول یا خدمات

عنوان محصول یا خدمات *
توضیح و مشخصات *

تصاویر

تصویر شماره 1
تصویر شماره 2
تصویر شماره 3
تصویر شماره 4

اطلاعات کاربر و تماس

نام آگهی دهنده *
موبایل * نمایش نده
با این موبایل شما عضو زوملَن میشوید
تلفن تماس *
ایمیل
لینک http://www.
لینک شما فقط در حالت ویژه نمایش داده می شود.
آدرس

قیمت گذاری

قیمت *

درج کلمات کلیدی در گوگل (شروع ماهیانه 100،000 تومان)

درج کلمات کلیدی
بعد از پرداخت آگهی اختصاصی گوگل میتوانید کلمات کلیدی را برای نمایش در صفحه اول گوگل درج نمایید (حداقل 1 کلمه کلیدی حداکثر 5 کلمه کلیدی)

انتخاب نوع آگهی

رایگان

بدون امکانات و آخر صف
 • آخه چرا ؟!!...
 • -

عادی

یکماه - 10,000 تومان
 • نمایش بهتر در ورودی های مرتبط از گوگل
 • -

عادی

سه ماهه - 30,000 تومان
 • نمایش بهتر در ورودی های مرتبط از گوگل
 • بازاریابی آن توسط زوملَن بررسی میشود

عادی

شش ماهه - 50,000 تومان
 • نمایش بهتر در ورودی های مرتبط از گوگل
 • بازاریابی آن توسط زوملَن بررسی میشود

اختصاصی گوگل

یکماه - 100,000 تومان
 • نمایش کلمات کلیدی در صفحه اول گوگل
 • تنظیمات پس از پرداخت
 • کارشناسان با شما تماس خواهند گرفت
 • آگهی صفحه اول گوگل

اختصاصی گوگل

دو ماهه - 250,000 تومان
 • نمایش کلمات کلیدی در صفحه اول گوگل
 • تنظیمات پس از پرداخت
 • کارشناسان با شما تماس خواهند گرفت
 • آگهی صفحه اول گوگل

اختصاصی گوگل

سه ماهه - 450,000 تومان
 • نمایش کلمات کلیدی در صفحه اول گوگل
 • تنظیمات پس از پرداخت
 • کارشناسان با شما تماس خواهند گرفت
 • آگهی صفحه اول گوگل