عدم نمایش آگهی

آگهی شما به یکی از دلایل زیر قابل مشاهده نمیباشد

1- در انتظار تایید میباشد
2- هزینه آگهی پرداخت نشده است
3- آگهی شما منقضی شده است
4- آگهی شما غیر فعال شده است
برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش مدیریت آگهی و یا بررسی آگهی من مراجعه نمایید