ثبت رایگان آگهی بررسی آگهی های من

صنعت | نساجی در کل کشور صفحه 1

سجاده فرش
اصفهان
212
فرش سجاده ای
اصفهان
18
كاور فرش ماشيني - كاور پشتي
اصفهان
1256
تخت راش روسیه
آذربایجان شرقی
334
پارچه تنظیف اطلس بافت
تهران
386
شرکت آذین چرم خاوران
خراسان جنوبی
231
رنگ سنج ( فام سنج )
تهران
398
ليبل پارچه اي لباس
تهران
1038
پتو نمدی
اصفهان
557
فرش سجاده ای
اصفهان
18
روکش صندلی ( زیلو )
یزد
560
ستگاه تک کله چینی مخصوص تولید لحاف
تهران
511
سجاده فرش
اصفهان
132
حوله بافی برق لاله
آذربایجان شرقی
975
فرش مسجدی
اصفهان
13