تاریخ ثبت : 15 بهمن 1398   تاریخ انقضا : 15 بهمن 1399

زعفران نورا
مسئول/مدیر : زهره دوستدار
تلفن : 05157259561
موبایل : 09379130063
ایمیل :
فاکس :
وبسایت :
تاریخ انقضا : 15 بهمن 1399
آدرس :

"کسب و کارهای منتخب"