آگهی مجریان فروش و شرکت های آشامیدنی و غذایی در کل کشور | صفحه 1

فرآورده های لبنی کاله

برند کاله باهدف بهبود و ارتقای سطح سبد غذایی مردم ایران در سال ۱۳۷۰ تأسیس شد. نتیجه فعالیت‌های انجام‌شده در این مجموعه طی سال‌های گذشته که همگی در راستای ارتقای سبد غذایی هم‌وطنان ...

آقاي غلامعلي سليماني 021-66490130 2919 تهران
چای بهاره لاهیجان

فروش وتوزیع چای سیاه وسبز بهاره لاهیجان کاملا طبیعی وارگانیک محصول بهار ۱۳۹۷ چایی سالم بدونه رنگ شیمیایی واسانس چای سبز مفید برای چربی خون .چربی سوزی.ارامش بخش . چای سنتی شمال....

علیپور 09199882070 154 تهران
صنایع غذایی شکری

صنایع غذایی شکری...

آقاي فتح الله شکري 021-88751686 88742082 1620 تهران
صنایع غذایی شکری

صنایع غذایی شکری...

آقاي فتح الله شکري 021-88751686 88742082 1609 تهران
سبزی ایران

سبزی ایران...

آقاي فتح الهي 021-77539155 1602 تهران
سبزی ایران

سبزی ایران...

آقاي فتح الهي 021-77539155 1574 تهران
آسیاب طلایی

آسیاب طلایی...

آقاي فراحي 021-88458332 1541 تهران
تولیدی ساوه (شکلات ما)

تولیدی ساوه (شکلات ما)...

آقاي فريدون درودي 021-77346558 77337701 77333704 1605 تهران
کنسرو خوزستان

کنسرو خوزستان...

آقاي فريدون سبزي وند 021-88962126 88956740 1330 تهران
کنسرو خوزستان

کنسرو خوزستان...

آقاي فريدون سبزي وند 021-88962126 88956740 1562 تهران
پاکدام پارس

پاکدام پارس...

آقاي قاسم پاينده آزاد 021-22883830 77459192 1349 تهران
صنایع غذایی چیکا سپاهان

صنایع غذایی چیکا سپاهان...

آقاي قاسم زاده 021-22360474-5 2449 تهران
صنایع غذایی چیکا سپاهان

صنایع غذایی چیکا سپاهان...

آقاي قاسم زاده 021-22360474-5 1672 تهران
صنایع غذایی قافلان کوه (مسئولیت محدود)

صنایع غذایی قافلان کوه (مسئولیت محدود)...

آقاي قدرتي 021-77896449 1612 تهران
فراورده های غذایی محلات

فراورده های غذایی محلات...

آقاي قدس 021-66556011-12 1607 تهران
محصولات غذایی محلات

محصولات غذایی محلات...

آقاي قدس 021-66514245 66426011-2 1485 تهران
محصولات غذایی محلات

محصولات غذایی محلات...

آقاي قدس 021-66514245 66426011-2 1608 تهران
کیمیا افشان جهان

کیمیا افشان جهان...

آقاي قدياني 021-22407485 22415151 1507 تهران
چیپس استقلال

چیپس استقلال...

آقاي قربان خاني 021- 66695574 - 66690536 1670 تهران
چیبس استقلال

چیبس استقلال...

آقاي قربان خاني 021-66690536 1368 تهران
چیبس فرپاک

چیبس فرپاک...

آقاي قربانخاني 021-66812552 66804108 1302 تهران
پویا پروتئین (سهامی خاص)

پویا پروتئین (سهامی خاص)...

آقاي گلمحمدي 021-55243000 55243033 1599 تهران
نان جنت

نان جنت...

آقاي لاجوردي 021-88011549 1526 تهران
صنایع غذایی بیگی

صنایع غذایی بیگی...

آقاي لطافت اقدم 021-44223737 44210006 1392 تهران
مسکو (سهامی خاص)

مسکو (سهامی خاص)...

آقاي لطفي 021-88890555 88907343 88800696 1548 تهران
فانوس چابهار (سهامی خاص)

فانوس چابهار (سهامی خاص)...

آقاي ماشاءاله جرک 021-88986757-8 1356 تهران
گلفام طلائی البرز

گلفام طلائی البرز...

آقاي مجيد حسيني 021-88886319 1283 تهران
گلفام طلائی البرز

گلفام طلائی البرز...

آقاي مجيد حسيني 021-88886319 1371 تهران
ایران گلاب

ایران گلاب...

آقاي مجيد راهب 021-021-88674088 1374 تهران
پامچال آسیا

پامچال آسیا...

آقاي مجيد عادشي 021-88263918-47 88281369-70 1597 تهران