آگهی مجریان فروش و شرکت های آزمایشگاهی و پزشکی در کل کشور | صفحه 1

زیست فرآیند ارشیاتجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی

مدیریت : آقای مجید رهبری خواه تهران 1983
حیانفروش تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و پزشکی

فروش تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و پزشکی

مدیریت : آقای مجید شفقی تهران 1581
شیمی فنتولید کننده دستگاههای آزمایشگاهی

تولید کننده دستگاههای آزمایشگاهی

مدیریت : آقای مجید صفاجو تهران 1429
سیستم آزماسکوبندی و تجهیزات آزمایشگاهی

سکوبندی و تجهیزات آزمایشگاهی

مدیریت : آقای محبوب هاشمی تهران 1261
پارسل(سهامی خاص)وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی

وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی

مدیریت : آقای محسن امینی تهران 1595
نوآوران شیمیعرضه موادشیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی

عرضه موادشیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی

مدیریت : آقای محسن حیدری تهران 1486
نوآوران شیمیعرضه موادشیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی

عرضه موادشیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی

مدیریت : آقای محسن حیدری تهران 1308
شیمی تجزیه سیناوارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی

وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی

مدیریت : آقای محسن رجبی تهران 1502
بازرگانی برهان پویا شیمیوارد کننده و تهیه کننده شیشه آلات و مواد شیمیایی و آزمایشگاهی،تولید دستگاههای آزمایشگاهی از قبیل آب

وارد کننده و تهیه کننده شیشه آلات و مواد شیمیایی و آزمایشگاهی،تولید دستگاههای آزمایشگاهی از قبیل آب

مدیریت : آقای محسن زاده تهران 1776
بازرگانی برهان پویا شیمیوارد کننده و تهیه کننده شیشه آلات و مواد شیمیایی و آزمایشگاهی،تولید دستگاههای آزمایشگاهی از قبیل آب

وارد کننده و تهیه کننده شیشه آلات و مواد شیمیایی و آزمایشگاهی،تولید دستگاههای آزمایشگاهی از قبیل آب

مدیریت : آقای محسن زاده تهران 1603
بازرگانی برهان پویا شیمیوارد کننده و تهیه کننده شیشه آلات و مواد شیمیایی و آزمایشگاهی،تولید دستگاههای آزمایشگاهی از قبیل آب

وارد کننده و تهیه کننده شیشه آلات و مواد شیمیایی و آزمایشگاهی،تولید دستگاههای آزمایشگاهی از قبیل آب

مدیریت : آقای محسن زاده تهران 1617
آرمان پژوهان طبپخش تجهیزات آزمایشگاهی

پخش تجهیزات آزمایشگاهی

مدیریت : آقای محسن مجتهدی تهران 1521
بردر تجهیز صنعت و آزمایشگاهتجهیزات آزمایشگاهی، کروماتو گرافی، اسپکتروسکوپی

تجهیزات آزمایشگاهی، کروماتو گرافی، اسپکتروسکوپی

مدیریت : آقای محسن میسری تهران 1640
شیشه گری کاتر پیرکستولیدکننده لوازم شیشه ای

تولیدکننده لوازم شیشه ای

مدیریت : آقای محسن یاری تهران 1684
مهندسی تک افزار (سهامی خاص)وارد کننده تجهیزات تست، اندازه گیری، کالیبراسیون و کنترل

وارد کننده تجهیزات تست، اندازه گیری، کالیبراسیون و کنترل

مدیریت : آقای محسنی آهویی تهران 1535
اند ایرانفروش تجهیزات آزمایشگاهی

فروش تجهیزات آزمایشگاهی

مدیریت : آقای محمد احمدی تهران 1491
کفش شیفرتولید کننده کفش و صندل طبی

تولید کننده کفش و صندل طبی

مدیریت : آقای محمد امین توسلی تهران 1831
پارس طب نوین(پی.تی.ان.اینتر نشنال)تولید کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی

تولید کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی

مدیریت : آقای محمد تقی چرخچیان تهران 1525
پارس دانشوارد کننده دستگاههای آزمایشگاهی و توزیع اقلام آزمایشگاهی

وارد کننده دستگاههای آزمایشگاهی و توزیع اقلام آزمایشگاهی

مدیریت : آقای محمد حاجی سیدجوادی تهران 1513
دانش گستر (با مسئولیت محدود)فروشنده تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، شیشه آلات، موادشیمیایی و الک های استاندارد

فروشنده تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، شیشه آلات، موادشیمیایی و الک های استاندارد

مدیریت : آقای محمد حسام تهران 1564
دانش گسترتولید کننده، وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی

تولید کننده، وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی

مدیریت : آقای محمد حسام تهران 1592
دانش گستر (با مسئولیت محدود)فروشنده تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، شیشه آلات، موادشیمیایی و الک های استاندارد

فروشنده تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، شیشه آلات، موادشیمیایی و الک های استاندارد

مدیریت : آقای محمد حسام تهران 1363
پویش یار(مسئولیت محدود)لوازم آزمایشگاهی

لوازم آزمایشگاهی

مدیریت : آقای محمد حسن جعفری تهران 1550
کارامد طبتولید کننده و وارد کننده داروهای آزمایشگاهی

تولید کننده و وارد کننده داروهای آزمایشگاهی

مدیریت : آقای محمد رضا بهشتیان تهران 1520
تولیدی صنایع پمپ سازی آزاد البرزتولید کننده ماساژور آبی (بدون تماس با بدن)، تولید کننده پمپ های سیرکولاتور، آب گرم شوفاژ و زمینی

تولید کننده ماساژور آبی (بدون تماس با بدن)، تولید کننده پمپ های سیرکولاتور، آب گرم شوفاژ و زمینی

مدیریت : آقای محمد رضا یوسفی تهران 1751
کارا طب نورتولید کننده و وارد کننده کیت و پرازیت

تولید کننده و وارد کننده کیت و پرازیت

مدیریت : آقای محمد شمسی محمود آبادی تهران 1855
آرمینکو(فنی و صنعتی)تولید فریزر آزمایشگاهی،محفظه شوک حرارتی و برودتی،محفظه تست شرایط محیطی،محفظه با دمای یکنواخت و ماشین

تولید فریزر آزمایشگاهی،محفظه شوک حرارتی و برودتی،محفظه تست شرایط محیطی،محفظه با دمای یکنواخت و ماشین

مدیریت : آقای محمد صرام تهران 1646
آریا تشخیص پارسآزمایشگاهی

آزمایشگاهی

مدیریت : آقای محمد علی نژاد تهران 1475
کتاب شفاجمع آوری اطلاعاتی(کتاب شفا، لوح فشرده)

جمع آوری اطلاعاتی(کتاب شفا، لوح فشرده)

مدیریت : آقای محمد مهدی رحمتی تهران 1247
رایا پردازتولید کننده نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری

تولید کننده نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت : آقای محمد مهدی رضایی تهران 1537