آگهی مجریان فروش و شرکت های زیورآلات و جواهرات در کل کشور | صفحه 1

آموزشگاه طلاسازی زرگردوره آموزش طلا و جواهر سازی

دوره آموزش طلا و جواهر سازی

مدیریت : علی قاسمی تهران
صنایع دستی کمیته امداد امام خمینیصنایع دستی

صنایع دستی

مدیریت : تهران 1769
کمیته امداد امام خمینی-امور بازرگانیآموزش افراد مستمند جهت تولید فرش و گلیم و صنایع دستی جهت خودکفا شدن،ارائه و فروش کالای فوق در فروشگا

آموزش افراد مستمند جهت تولید فرش و گلیم و صنایع دستی جهت خودکفا شدن،ارائه و فروش کالای فوق در فروشگا

مدیریت : آقاي ابوالفضل حاجي حيدري تهران 1559
گالری فرید اخوتتابلوهای نقش برجسته

تابلوهای نقش برجسته

مدیریت : آقاي اخوت تهران 2537
ثمینتولید صنایع دستی(مجسمه) و اجناس کادوئی

تولید صنایع دستی(مجسمه) و اجناس کادوئی

مدیریت : آقاي سياوشيان تهران 1756
فروشگاه صنایع دستی ایرانفروش صنایع دستی

فروش صنایع دستی

مدیریت : آقاي شريفيان تهران 1659
تهران معتمدابزار آلات تاسیسات،صادرات مواد صنایع غذایی و صنایع دستی

ابزار آلات تاسیسات،صادرات مواد صنایع غذایی و صنایع دستی

مدیریت : آقاي ظروفچيان تهران 1579
شکیبنقاشی روی چینی، بلور، کریستال و صنایع دستی

نقاشی روی چینی، بلور، کریستال و صنایع دستی

مدیریت : آقاي علي شکيب تهران 1846
تولیدی نفیستولید صنایع دستی

تولید صنایع دستی

مدیریت : آقاي غلامحسين محمدي سرشکي تهران 1506
صنایع شیشه و بلور امیرتولیدات صنایع دستی شیشه

تولیدات صنایع دستی شیشه

مدیریت : آقاي قلي زاده تهران 1728
ققنوستولید و فروش صنایع دستی(کیفهای چرمی،تابلو و کمربند)

تولید و فروش صنایع دستی(کیفهای چرمی،تابلو و کمربند)

مدیریت : آقاي لواساني تهران 1551
مجتمع صنایع دستی ایران(داستو)صنایع دستی

صنایع دستی

مدیریت : آقاي مالکيان تهران 2727
صنایع دستی روشندلان میهندستاوردهای صنایع دستی روشندلان

دستاوردهای صنایع دستی روشندلان

مدیریت : آقاي محمد باقر فياضي تهران 1413
معاونت فرهنگی هنرهای سنتی و صنایع دستیسیاستگذاری و برنامه ریزی در خصوص صنایع دستی کشور

سیاستگذاری و برنامه ریزی در خصوص صنایع دستی کشور

مدیریت : آقاي مصطفي قاسمي تهران 1608
احجام ثابتمجسمه سازی و هرگونه حجم سنگی

مجسمه سازی و هرگونه حجم سنگی

مدیریت : آقايان بابک نوريان و امير مسعود زرگر تهران 1815
مجتمع صنایع دستی تخت جمشیدصنایع دستی

صنایع دستی

مدیریت : خانم زندي فر تهران 1608
پخش صنایع دستی هنرمندان آپاداناصنایع دستی

صنایع دستی

مدیریت : خانم نرگس مغاني تهران 1520
گلدیس (مسئولیت محدود)طراح گلدان

طراح گلدان

مدیریت : مهندس بهروز مهرآبادي تهران 1626
گالری شیشه گلکارتولید انواع ظروف و کاشیهای شیشه ای دست ساز هنری و دکوراتیو

تولید انواع ظروف و کاشیهای شیشه ای دست ساز هنری و دکوراتیو

مدیریت : مهندس سيدسعيد گلکار تهراني تهران 3453
یاشیلساخت انواع کارهای حجمی، تندیس مجسمه نقش برجسته

ساخت انواع کارهای حجمی، تندیس مجسمه نقش برجسته

مدیریت : مهندس علي بيگي تهران 1529
گل نرگسلوازم شمع سازی و شمع

لوازم شمع سازی و شمع

مدیریت : علی سوداچی تهران 5592
علم و صنعت نانو سانفروش محصولات نانو

فروش محصولات نانو

مدیریت : خراسان رضوی 7965