آگهی مجریان فروش و شرکت های اپوکسی ، رنگ و شیمیایی در کل کشور | صفحه 1

کفپوش صنعت آریاکفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی

مدیریت : محسن قدمی تهران 1360
آترون آریامشاوره ،تامین مواد و اجرای انواع پوشش ها و کفپوش اپوکسی

مشاوره ،تامین مواد و اجرای انواع پوشش ها و کفپوش اپوکسی

مدیریت : علی سعادت نژاد تهران 1152
او آب یولکفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی

مدیریت : آقای فراهای تهران 625
الکترو زر سازه (کرسلاک)تولید کننده انواع رنگهای پودری بر پایه: پلی استر، اپوکسی پلی استر، اپوکسی و پلی اورتان

تولید کننده انواع رنگهای پودری بر پایه: پلی استر، اپوکسی پلی استر، اپوکسی و پلی اورتان

مدیریت : آقاي محمد کوثری تهران 3188
پوشش صنعت نانوفنپوشش های نانوساختار، عایق کاری، ضدخوردگی، ضدکپک و قارچ، کپسوله کردن درب، پوشش های خود تمیز شونده، پو

پوشش های نانوساختار، عایق کاری، ضدخوردگی، ضدکپک و قارچ، کپسوله کردن درب، پوشش های خود تمیز شونده، پو

مدیریت : آقاي علي بيگدلي تهران 1698
نما سازان گهر صبااستفاده از مواد سنتتیک و شیمیایی در نمای داخلی ساختمان به عنوان دکوراسیون از قبیل کنیتکس، رولکس و ..

استفاده از مواد سنتتیک و شیمیایی در نمای داخلی ساختمان به عنوان دکوراسیون از قبیل کنیتکس، رولکس و ..

مدیریت : آقاي علي پاکدل تهران 1573
چسب گرم کیمیاچسبندگی صنایع بسته بندی، صحافی کتاب، لبه زنی چوب، کارتن و ...

چسبندگی صنایع بسته بندی، صحافی کتاب، لبه زنی چوب، کارتن و ...

مدیریت : آقاي علي تبار تهران 1503
صنعتی کیمیدارو(سهامی عام)تولید محصولات دارویی و شیمیایی، پلی وینیل استات، مواد کمکی نساجی، چسبهایی بر پایه لاتکس و پلی وینیل

تولید محصولات دارویی و شیمیایی، پلی وینیل استات، مواد کمکی نساجی، چسبهایی بر پایه لاتکس و پلی وینیل

مدیریت : آقاي علي جباري تهران 1503
آذربانتولید مواد و محصولات شیمیایی

تولید مواد و محصولات شیمیایی

مدیریت : آقاي علي سيد تهراني تهران 1583
ابکاری و پرداختکاری محققآبکاری انواع قطعات خودرو، موتور سیکلت، پیچ و مهره

آبکاری انواع قطعات خودرو، موتور سیکلت، پیچ و مهره

مدیریت : آقاي علي محقق تهران 1601
کبودان شیمی زرینتولید مواد شیمیایی

تولید مواد شیمیایی

مدیریت : آقاي علي منوچهري تهران 1629
تولیدی و صنعتی پوکاتولید کننده دستگاههای شادبلاست و ماشین سازی صنعتی

تولید کننده دستگاههای شادبلاست و ماشین سازی صنعتی

مدیریت : آقاي علي کاظم زاده تهران 1630
کارخانه آبکاری میناآبکاری کرم سخت، مواد آبکاری، رنگ پودری و فیلم و کاغذ، سیستم دکورال، فیلم طرح پلاستیک،سیستم طرح چوب ر

آبکاری کرم سخت، مواد آبکاری، رنگ پودری و فیلم و کاغذ، سیستم دکورال، فیلم طرح پلاستیک،سیستم طرح چوب ر

مدیریت : آقاي علي کفايي فنايي پور تهران 1560
سیماب رزین(سهامی خاص)تولید رزین

تولید رزین

مدیریت : آقاي عليپوريان تهران 1462
رنگ سپهر(سهامی عام)تولید رنگهای صنعتی و ساختمانی

تولید رنگهای صنعتی و ساختمانی

مدیریت : آقاي عليخان زاده تهران 1606
رنگسازانتولید کننده انواع رنگهای صنعتی، کوره ای، چکشی، استخری، ساختمانی، روغنی، ضد زنگ انواع آستری، پلاستیک،

تولید کننده انواع رنگهای صنعتی، کوره ای، چکشی، استخری، ساختمانی، روغنی، ضد زنگ انواع آستری، پلاستیک،

مدیریت : آقاي عليرضا اکبري تهران 1362
پارس - سیدان - فرازتولید انواع رزین های آلکید و پلی استر غیراشباع

تولید انواع رزین های آلکید و پلی استر غیراشباع

مدیریت : آقاي عليرضا پناهلو تهران 1592
توانافروش مواد و محصولات شیمیایی

فروش مواد و محصولات شیمیایی

مدیریت : آقاي عليرضا توانا تهران 1769
صنعت چاپ سیفماشین آلات چاپ، ابزار دایکات، مواد مصرفی چاپ زیرچسبانی، تیغ و دایکات ماشین های افست

ماشین آلات چاپ، ابزار دایکات، مواد مصرفی چاپ زیرچسبانی، تیغ و دایکات ماشین های افست

مدیریت : آقاي عليرضا رحيمي تهران 1581
تک رنگ کیمیاتولید رنگهای نساجی و مواد شیمیایی در رابطه با رنگرزی و چاپ و همچنین افزودنیها برای سنگشویی،رنگرزی پی

تولید رنگهای نساجی و مواد شیمیایی در رابطه با رنگرزی و چاپ و همچنین افزودنیها برای سنگشویی،رنگرزی پی

مدیریت : آقاي عليرضا طباطبايي تهران 1589
رنگ بوژان رزین (صنایع)تولید رنگ صنعتی کویل، کوتینگ و چسب و رزین

تولید رنگ صنعتی کویل، کوتینگ و چسب و رزین

مدیریت : آقاي عليرضا لتري تهران 1560
رنگ بوژان رزین (صنایع)تولید رنگ صنعتی کویل، کوتینگ و چسب و رزین

تولید رنگ صنعتی کویل، کوتینگ و چسب و رزین

مدیریت : آقاي عليرضا لتري تهران 1672
صنایع شیمیایی رنگسازی حلال سازان پارساتولید رنگ و حلالهای رنگ

تولید رنگ و حلالهای رنگ

مدیریت : آقاي عليرضا مدرسي تهران 1685
صنایع شیمیایی و رنگسازی مروارید کبودرنگهای ساختمانی، صنعتی، فوری، کوره ای، تینر فوری و روغنی، جلا، نیم پلی استر، سیلر، کیلر، روغنها

رنگهای ساختمانی، صنعتی، فوری، کوره ای، تینر فوری و روغنی، جلا، نیم پلی استر، سیلر، کیلر، روغنها

مدیریت : آقاي عليرضا مرادي تهران 1604
پایا تکستولیدکننده انواع چسب با نام تجاری MT

تولیدکننده انواع چسب با نام تجاری MT

مدیریت : آقاي عليرضا مسعود ديانت خواه تهران 1879
شیمیایی قوام کار(سهامی خاص)تولید انواع چسب های صنعتی و رزین

تولید انواع چسب های صنعتی و رزین

مدیریت : آقاي عليرضا مهديزاده تهران 1686
شیمیایی قوام کار(سهامی خاص)تولید انواع چسب های صنعتی و رزین

تولید انواع چسب های صنعتی و رزین

مدیریت : آقاي عليرضا مهديزاده تهران 1524
رزینفام(سهامی خاص)تولید رزین های امولسونی آب پایه اکریلیک و وینیل استات برای ساخت رنگ تکمیل صنایع نساجی،ساخت چسب،آهار

تولید رزین های امولسونی آب پایه اکریلیک و وینیل استات برای ساخت رنگ تکمیل صنایع نساجی،ساخت چسب،آهار

مدیریت : آقاي عليرضا نادر تهراني تهران 1727
سپیداجوارد کننده مواد شیمیایی

وارد کننده مواد شیمیایی

مدیریت : آقاي عليرضا ناطقي تهران 1644
گلریز شیمیرنگ اسپری و صنعتی

رنگ اسپری و صنعتی

مدیریت : آقاي غفوري تهران 4180