آگهی مجریان فروش و شرکت های کشاورزی در کل کشور | صفحه 1

پارس هرستولید کننده کمپوست

تولید کننده کمپوست

مدیریت : آقای بصیرت تهران 1558
فروشگاه رشیدیآبیاری و آبرسانی کشاورزی و خانگی

آبیاری و آبرسانی کشاورزی و خانگی

مدیریت : امین رشیدی تهران 1640
تراکتور سازی ایران

مدیریت : - تهران 1406
کاوه کار غربتولید ماشین آلات کشاورزی و قطعات منفصل ماشین آلات کشاورزی

تولید ماشین آلات کشاورزی و قطعات منفصل ماشین آلات کشاورزی

مدیریت : - تهران 1640
رام صنعت بهاره

مدیریت : - تهران 1508
پیلوا رادانواع واکسن های،داروها و مواد بیولوژیک دام و طیور

انواع واکسن های،داروها و مواد بیولوژیک دام و طیور

مدیریت : آقاي آرش حيدري معماري تهران 1613
مرغداری فاطمجوجه یکروزه گوشتی و تخم مرغ

جوجه یکروزه گوشتی و تخم مرغ

مدیریت : آقاي آقا شاهي تهران 1755
تعاونی آبزی گستر مبتکران تهرانتامین مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان

تامین مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان

مدیریت : آقاي ابراهيم ساطعي تهران 1546
ابراهیمی(بازرگانی)تولید داروهای دام وطیور

تولید داروهای دام وطیور

مدیریت : آقاي ابراهيمي تهران 1411
تک فرآورده های آریاتولید کنسانتره 5% گوشتی

تولید کنسانتره 5% گوشتی

مدیریت : آقاي اسفنديار مالي تهران 1562
داروسازی ارس بازار(سهامی خاص)داروهای مکمل غذایی دام و طیور و آبزیان،غذای دامی

داروهای مکمل غذایی دام و طیور و آبزیان،غذای دامی

مدیریت : آقاي اسکندر پرکاووس تهران 1383
B.A.S.Fتولید داروهای دام و طیور

تولید داروهای دام و طیور

مدیریت : آقاي اشتامر تهران 1394
فرآورده های دریایی ارس(سهامی خاص)تولید کننده انواع پودر ماهی و روغن ماهی،مورد مصرف مکمل غذایی دام،طیور،آبزیان

تولید کننده انواع پودر ماهی و روغن ماهی،مورد مصرف مکمل غذایی دام،طیور،آبزیان

مدیریت : آقاي اصغر خسروي تهران 1504
نور دارو(دام دارو با مسئولیت محدود)ضدعفونی کننده برای دام

ضدعفونی کننده برای دام

مدیریت : آقاي افتخاري تهران 1424
تهران دامه- دام بارز غربتولید کننده انواع مکمل ها و خوراک دام و طیور و آبزیان

تولید کننده انواع مکمل ها و خوراک دام و طیور و آبزیان

مدیریت : آقاي افشين آورا تهران 1662
مکمل سازی چینه چین خراسانتولید مکمل های داروی برای صنایع مرغداری(پریمکسهای ویتامینه)

تولید مکمل های داروی برای صنایع مرغداری(پریمکسهای ویتامینه)

مدیریت : آقاي افشين عرشي تهران 1604
تابان شیمی کیان(سهامی خاص)تولید داروهای دامپزشکی

تولید داروهای دامپزشکی

مدیریت : آقاي افلاطوني تهران 1477
صید صنعتی صدف(سهامی خاص)صید ماهی بصورت صنعتی،بسته بندی آن بر روی کشتی در دریا و عرضه محصولات به بازارهای داخلی و خارجی

صید ماهی بصورت صنعتی،بسته بندی آن بر روی کشتی در دریا و عرضه محصولات به بازارهای داخلی و خارجی

مدیریت : آقاي امان الله حيات داودي تهران 1382
ایران داروکتولید داروی انسانی و گیاهی

تولید داروی انسانی و گیاهی

مدیریت : آقاي انوري زاده تهران 1443
ایمان و صبا شیراز (بازرگانی)داروهای دام وطیور

داروهای دام وطیور

مدیریت : آقاي بهدشتي حقيقت تهران 1670
ثمردانتولید انواع کنسانتره،مکمل و افزودنی های دام،طیور و آبزیان

تولید انواع کنسانتره،مکمل و افزودنی های دام،طیور و آبزیان

مدیریت : آقاي بهروز روستا تهران 1656
سام نوتولید کننده ماشین آلات جوجه کشی

تولید کننده ماشین آلات جوجه کشی

مدیریت : آقاي بهمن محموديان تهران 1495
فجر اعتبار(سهامی خاص)غذای دام و طیور

غذای دام و طیور

مدیریت : آقاي بهمن مرادنيا تهران 3441
پارس رازیتولید داروهای دامی و طیور

تولید داروهای دامی و طیور

مدیریت : آقاي پاکزاد تهران 1496
ماشین طیورتولید تجهیزات مرغداری

تولید تجهیزات مرغداری

مدیریت : آقاي تحصيلي تهران 1538
بهپرور(سهامی خاص)تولید کننده خوراک دام و طیور و آبزیان کنسانتره و مکمل های غذایی

تولید کننده خوراک دام و طیور و آبزیان کنسانتره و مکمل های غذایی

مدیریت : آقاي جعفر آقاي يزدانيان تهران 1784
کشت صنعت و دامپروری مغانمحصولات کشاورزی و دامپروری(جوانه گندم ،سویا، کلزا، علوفه، یونجه، شیر خشک، کره، خامه، گوشت گوساله، گی

محصولات کشاورزی و دامپروری(جوانه گندم ،سویا، کلزا، علوفه، یونجه، شیر خشک، کره، خامه، گوشت گوساله، گی

مدیریت : آقاي جعفر پور تهران 1459
کوهسار سرخهتولید تخم مرغ

تولید تخم مرغ

مدیریت : آقاي جعفري تهران 1556
کشت و صنعت اشراقدامپروری(تولید شیر)

دامپروری(تولید شیر)

مدیریت : آقاي جلالي تهران 1358
تحقیقاتی و تولیدی شیمیائی باغبان تاکتولید قارچ کش و باکتری کش های کشاورزی ارگانیک ترکیب برد و خشک و بردو فیکس سوسپاسیون کنسانتره

تولید قارچ کش و باکتری کش های کشاورزی ارگانیک ترکیب برد و خشک و بردو فیکس سوسپاسیون کنسانتره

مدیریت : آقاي جليل و عبدا... ايپک چي تهران 1456