آگهی مجریان فروش و شرکت های کشاورزی در کل کشور | صفحه 1

کشت و صنعت ایرانتولید کننده تیغه های کشاورزی و قطعات موتور سیکلت

تولید کننده تیغه های کشاورزی و قطعات موتور سیکلت

مدیریت : آقای احمد رحیمی یکتا تهران 1995
پالیز موتورتراکتور و ماشینهای کشاورزی سنگین و نیمه سنگین

تراکتور و ماشینهای کشاورزی سنگین و نیمه سنگین

مدیریت : آقای بهروز اسکندری نیا تهران 1957
اشتاد ایران(سهامی عام)تولید ادوات کشاورزی

تولید ادوات کشاورزی

مدیریت : آقای بهزادی تهران 2253
سمپاش افشانساخت و مونتاژ سمپاش

ساخت و مونتاژ سمپاش

مدیریت : آقای تاج زاد تهران 2180
آب آراتولید کننده و وارد کننده لوازم آبیاری

تولید کننده و وارد کننده لوازم آبیاری

مدیریت : آقای توکلی تهران 2171
دشت سبز فلاتخدمات کشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری

خدمات کشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری

مدیریت : آقای آریایی تهران 1980
بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی تهرانتوزیع آبهای کشاورزی

توزیع آبهای کشاورزی

مدیریت : آقای احمدی تهران 1894
مؤسسه تحقیقاتی آفات و بیماریهای گیاهیاتخاذ تدابیر و شیوه های مؤثر جهت حفظ و حمایت فرآورده های کشاورزی از طریق اجرای دقیق روی عوامل وابسته

اتخاذ تدابیر و شیوه های مؤثر جهت حفظ و حمایت فرآورده های کشاورزی از طریق اجرای دقیق روی عوامل وابسته

مدیریت : آقای دکتر عبدالهی تهران 2014
آبفشان جنوبتولید نوارهای آبیاری قطره ای، طراحی و اجرای سیستمهای فیلتراسیون آب و آبیاری بارانی

تولید نوارهای آبیاری قطره ای، طراحی و اجرای سیستمهای فیلتراسیون آب و آبیاری بارانی

مدیریت : آقای ابراهیم وزیر تهران 2049
مهندسی آب فشان جنوب(سهامی خاص)نوارهای آبیاری قطره ای

نوارهای آبیاری قطره ای

مدیریت : آقای ابراهیم وزیر تهران 1929
گروه مهندسی درّآبسیستم آبیاری قطره ای فیلتر توری و سیکلون

سیستم آبیاری قطره ای فیلتر توری و سیکلون

مدیریت : آقای جلالی تهران 2114
صنایع گلخانه ای مرصوص کام آسیاساخت گلخانه های پیش ساخته، خانگی، تاسیسات جانبی، نوارهای آبیاری

ساخت گلخانه های پیش ساخته، خانگی، تاسیسات جانبی، نوارهای آبیاری

مدیریت : آقای حسن فرقانی تهران 4050
کاوش کیمیا کرمان(سهامی خاص)تولید سموم کشاورزی

تولید سموم کشاورزی

مدیریت : دکتر وزیری تهران 2280
کیمیا شیمیتولید انواع واکس و پلیش،حشره کش و روان کننده های صنعتی

تولید انواع واکس و پلیش،حشره کش و روان کننده های صنعتی

مدیریت : آقای امیر محمد نفری تهران 2096
پارس زنگاران(مسئولیت محدود)تولید پاک کننده های شیمیایی صنعتی و سموم دفع آفات نباتی و دامی

تولید پاک کننده های شیمیایی صنعتی و سموم دفع آفات نباتی و دامی

مدیریت : آقای چهاردوری تهران 2606
بازارگان کالاوارد کننده بذر،سموم،کود و سیستمهای آبیاری مخفی

وارد کننده بذر،سموم،کود و سیستمهای آبیاری مخفی

مدیریت : آقای دقوقی تهران 4903
آریا شیمیتولید سموم کشاورزی

تولید سموم کشاورزی

مدیریت : آقای دکتر جهان تیغی تهران 3034
زرین مهام(سهامی خاص)تولید انواع کود شیمیایی (کود کامل ماکرو- سولفات روی)

تولید انواع کود شیمیایی (کود کامل ماکرو- سولفات روی)

مدیریت : آقای احمد مهرابی تهران 2164
پیشرو کود کشاورزیتولید انواع کود شیمیایی سولفات روی

تولید انواع کود شیمیایی سولفات روی

مدیریت : آقای احمد مهرابی تهران 2792
پارس هرستولید کننده کمپوست

تولید کننده کمپوست

مدیریت : آقای بصیرت تهران 1952
تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجانتولید و صادرات پسته

تولید و صادرات پسته

مدیریت : آقای احمد هاشمیان تهران 1669
آریاصادرات خشکبار و بسته بندی محصولات کشاورزی(پسته)

صادرات خشکبار و بسته بندی محصولات کشاورزی(پسته)

مدیریت : آقای اسدی تهران 1701
موسسه کشاورزی زعیمتولید گل و گیاهان تزئینی آپارتمانی

تولید گل و گیاهان تزئینی آپارتمانی

مدیریت : آقای زعیم تهران 2485
آشیانه سبز تهرانتولید کننده گلهای شاخه بریده، تولید نصب و  راه اندازی سازه های گلخانه ای و تجهیزات، مشاوره

تولید کننده گلهای شاخه بریده، تولید نصب و راه اندازی سازه های گلخانه ای و تجهیزات، مشاوره

مدیریت : آقای فضل اله حاجی بابائی تهران 1975
کشت و صنعت ملارد(سهامی خاص)تولید قارچ تازه،کنسرو قارچ،بذر،کمپوست و خاک پوششی

تولید قارچ تازه،کنسرو قارچ،بذر،کمپوست و خاک پوششی

مدیریت : آقای جواد انگورانی تهران 1291
اشتاد ایران(سهامی عام)تولید ادوات کشاورزی

تولید ادوات کشاورزی

مدیریت : آقای بهزادی تهران 1713
تکنوژننماینده انحصاری تراکتورهای landini در ایران

نماینده انحصاری تراکتورهای landini در ایران

مدیریت : آقای جانسپار تهران 1708
گرگان فلزتولید کننده قطعات خودرو، ماشین آلات کشاورزی صنعتی آلومینومی

تولید کننده قطعات خودرو، ماشین آلات کشاورزی صنعتی آلومینومی

مدیریت : آقای حبیب اله حسن زاده تهران 1726
توسعه نیشکر و صنایع جانبی (سهامی خاص)کاشت نیشکر و تولید شکر، کاغذ و خوراک دام

کاشت نیشکر و تولید شکر، کاغذ و خوراک دام

مدیریت : آقای بذر افکن تهران 1847
پارس هرستولید کننده کمپوست

تولید کننده کمپوست

مدیریت : آقای بصیرت تهران 1612