آگهی مجریان فروش و شرکت های حمل و نقل در کل کشور | صفحه 1

شبکه اطلاع رسانی ماناانتشارات و خبر بخش دریایی

انتشارات و خبر بخش دریایی

مدیریت : آقای ابراهیم محمد نبی تهران 2119
خدمات فرودگاهی شاهدخدمات فرودگاهی

خدمات فرودگاهی

مدیریت : آقای داریوش احمدی تهران 2141
سازمان هواپیمایی کشوریمراقبت پرواز

مراقبت پرواز

مدیریت : آقای رضایی نیارکی تهران 1809
خدمات هوایی کشورخدمات هوانوردی

خدمات هوانوردی

مدیریت : آقای علی عابد زاده تهران 2051
فرودگاه مهرآبادفرودگاه

فرودگاه

مدیریت : - تهران 2026
خدمات هوائی پیامارائه کلیه خدمات فرودگاهی به کلیه هواپیما، تخلیه و بارگیری حمل هوای کالاهای تجاری، پستی و اقلام حساس

ارائه کلیه خدمات فرودگاهی به کلیه هواپیما، تخلیه و بارگیری حمل هوای کالاهای تجاری، پستی و اقلام حساس

مدیریت : آقای احمد صانعی تهران 1901
سازمان خدمات هلیکوپتریخدمات هلیکوپتری

خدمات هلیکوپتری

مدیریت : آقای جمشید قنبری تهران 2007
پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران (پنها)پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران

پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران

مدیریت : آقای سیروس باهری تهران 2034
جوانه بهاری(مسئولیت محدود)تجهیزات دریایی و هوایی

تجهیزات دریایی و هوایی

مدیریت : آقای تنها تهران 1956
سیستمهای جامع خودکار(مسئولیت محدود)سازنده ایستگاههای خودکار هواشناسی و سنجش پارامترهای اقلیمی

سازنده ایستگاههای خودکار هواشناسی و سنجش پارامترهای اقلیمی

مدیریت : آقای دارویی تهران 2187
لویدز رجیستر LLOYD S REGISTERطبقه بندی کشتی ها و گواهی ایزو

طبقه بندی کشتی ها و گواهی ایزو

مدیریت : آقای پیرزاد تهران 2050
پیشتازان صنعت نوین اشکانتولید و خدمات صنایع دریایی

تولید و خدمات صنایع دریایی

مدیریت : آقای ابوالفضل مهرآور تهران 1863
خدمات دریایی آسیا(مسئولیت محدود)ساخت،تعمیر و راهبری انواع شناورها

ساخت،تعمیر و راهبری انواع شناورها

مدیریت : آقای احمدرضا پیروز کار تهران 2020
صنعتی دریایی ایران(صدرا،سهامی عام)ساخت و تعمیر کشتی

ساخت و تعمیر کشتی

مدیریت : آقای بنایی تهران 1880
ساور تهران (مسئولیت محدود)وارد کننده و نماینده فروش کمپرسورهای فشارقوی

وارد کننده و نماینده فروش کمپرسورهای فشارقوی

مدیریت : آقای احمد حسینی نیا تهران 2429
انبار آریاییانبار

انبار

مدیریت : آقای آریایی تهران 1651
انبار شرکت نفتآموزشگاه شرکت نفت

آموزشگاه شرکت نفت

مدیریت : آقای ابراهیمی تهران 1649
انبار الوند حسن زادهانبار

انبار

مدیریت : آقای اخوان رضایی تهران 1520
انبار نورانبار کالاهای تجاری

انبار کالاهای تجاری

مدیریت : آقای اصغری تهران 1607
انبار ایران کارانبار

انبار

مدیریت : آقای اصغری تهران 1546
اتوبار تهران سرویس حمل بار و اثاثیه منزل اتوبار تهران سرویس کل کشور

حمل بار و اثاثیه منزل اتوبار تهران سرویس کل کشور

مدیریت : تهران 418
شرکت حمل ونقل رئیسیقبول حمل کالا به تمام نقاط کشور

قبول حمل کالا به تمام نقاط کشور

مدیریت : آقای رئیسی تهران 263