آگهی مجریان فروش و شرکت های ورزشی در کل کشور | صفحه 1

آژند نوآورطراح و مجری تجهیزات اماکن ورزشی

طراح و مجری تجهیزات اماکن ورزشی

مدیریت : آقای خالقی تهران 2046
سدید روشنتولید تابلوهای ورزشی

تولید تابلوهای ورزشی

مدیریت : - تهران 2130
لوازم بدنسازی عمران (سهامی خاص)تولید تجهیزات و لوازم بدنسازی، پارکی و میز بیلیارد

تولید تجهیزات و لوازم بدنسازی، پارکی و میز بیلیارد

مدیریت : آقای آقاپور تهران 4419
اکسیر کیشتجهیزات کمپینگ، مراکز ورزشی، کالای ورزشی

تجهیزات کمپینگ، مراکز ورزشی، کالای ورزشی

مدیریت : آقای ادیب تهران 2203
فروشگاه ورزشی علی دائیلوازم ورزشی، پوشاک ورزشی، کفش ورزشی

لوازم ورزشی، پوشاک ورزشی، کفش ورزشی

مدیریت : آقای آل احمد تهران 2147
سرخ پوش اسپرتتولید انواع پوشاک تیمی ورزشی

تولید انواع پوشاک تیمی ورزشی

مدیریت : آقای اسماعیل امیدبخش تهران 1836
فدراسیون بیس بالفدراسیون ورزشی

فدراسیون ورزشی

مدیریت : - تهران 1948
فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آبفدراسیون ورزشی

فدراسیون ورزشی

مدیریت : - تهران 1922
باشگاه ورزشی آرتیمسباشگاه ورزشی ایروبیک، پاورلیفتینگ، بدنسازی

باشگاه ورزشی ایروبیک، پاورلیفتینگ، بدنسازی

مدیریت : آقای افخمی تهران 1890
موسسه تولیدی و پژوهشی شناگرتولید لوازم شنا

تولید لوازم شنا

مدیریت : آقای مجیدی تهران 1954
سدید روشنتولید تابلوهای ورزشی

تولید تابلوهای ورزشی

مدیریت : تهران 1729
فدراسیون بیس بالفدراسیون ورزشی

فدراسیون ورزشی

مدیریت : تهران 1615
فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آبفدراسیون ورزشی

فدراسیون ورزشی

مدیریت : تهران 1600
لوازم بدنسازی عمران (سهامی خاص)تولید تجهیزات و لوازم بدنسازی، پارکی و میز بیلیارد

تولید تجهیزات و لوازم بدنسازی، پارکی و میز بیلیارد

مدیریت : آقاي آقاپور تهران 1642
فروشگاه ورزشی علی دائیلوازم ورزشی، پوشاک ورزشی، کفش ورزشی

لوازم ورزشی، پوشاک ورزشی، کفش ورزشی

مدیریت : آقاي آل احمد تهران 1527
فروشگاه ورزشی علی دائیلوازم ورزشی، پوشاک ورزشی، کفش ورزشی

لوازم ورزشی، پوشاک ورزشی، کفش ورزشی

مدیریت : آقاي آل احمد تهران 1510
فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانیفدراسیون ورزشی

فدراسیون ورزشی

مدیریت : آقاي احمد قلعه باني تهران 1504
فدراسیون بوکسفدراسیون ورزشی

فدراسیون ورزشی

مدیریت : آقاي احمد ناطق نوري تهران 1604
TPGحمل و نقل کالا
TPG

حمل و نقل کالا

مدیریت : آقاي احمدي تهران 1818
اکسیر کیشتجهیزات کمپینگ، مراکز ورزشی، کالای ورزشی

تجهیزات کمپینگ، مراکز ورزشی، کالای ورزشی

مدیریت : آقاي اديب تهران 1614
سرخ پوش اسپرتتولید انواع پوشاک تیمی ورزشی

تولید انواع پوشاک تیمی ورزشی

مدیریت : آقاي اسماعيل اميدبخش تهران 1601
باشگاه ورزشی آرتیمسباشگاه ورزشی ایروبیک، پاورلیفتینگ، بدنسازی

باشگاه ورزشی ایروبیک، پاورلیفتینگ، بدنسازی

مدیریت : آقاي افخمي تهران 1668
شهرک سینمایی غزالیگردشگری و فیلم سازی

گردشگری و فیلم سازی

مدیریت : آقاي الفت تهران 1480
فدراسیون دوچرخه سواریفدراسیون ورزشی

فدراسیون ورزشی

مدیریت : آقاي اميررضا واعظي آشتياني تهران 1631
کالای ورزشی امینیکالاهای ورزشی

کالاهای ورزشی

مدیریت : آقاي اميني تهران 1560
مجتمع ورزشی شهید چمرانفعالیتهای ورزشی

فعالیتهای ورزشی

مدیریت : آقاي باقر پسران تهران 1432
فدراسیون وزنه برداری و پرورش اندامفدراسیون ورزشی

فدراسیون ورزشی

مدیریت : آقاي بهرام افشار زاده تهران 1564
فروشگاه رکورد اسپرتتهیه و توزیع پوشاک و لوازم ورزشی

تهیه و توزیع پوشاک و لوازم ورزشی

مدیریت : آقاي بهزاد محمدزاده آذري تهران 1774
فروشگاه رکورد اسپرتتهیه و توزیع پوشاک و لوازم ورزشی

تهیه و توزیع پوشاک و لوازم ورزشی

مدیریت : آقاي بهزاد محمدزاده آذري تهران 1750
صنعتی ورزشی پویاصنایع ورزشی از جمله توپهای قهرمانی و آموزشی بهمراه راکت و میز پینگ پنگ

صنایع ورزشی از جمله توپهای قهرمانی و آموزشی بهمراه راکت و میز پینگ پنگ

مدیریت : آقاي پرويز ابوطالب تهران 1687