آگهی مجریان فروش و شرکت های پیمانکاران در کل کشور | صفحه 1

پیشگامان رشد الکترونیک(سهامی خاص)

پیشگامان رشد الکترونیک(سهامی خاص)...

س 88785498 88797716 88878800 2000 تهران
گسترش صنایع انرژی آذر آب(سهامی خاص)

گسترش صنایع انرژی آذر آب(سهامی خاص)...

س 88574950-9 1783 تهران
صنایع برق و مخابرات کلانیر

صنایع برق و مخابرات کلانیر...

سی 77406020 77406367 1816 تهران
سازمند(مهندسی ساختمانی)

سازمند(مهندسی ساختمانی)...

مهندس ابوالقاسم اشرفی امیری 22012090 22013050 2007 تهران
آریا پترو گاز

اجرای پروژه های ایستگاههای افزایش فشار گاز و پمپاژ نفت بصورتEPCو اجرای پروژه های واحدها پالایشگاهی و...

مهندس شکوهی نیا 22299767 22282626 1792 تهران
ملی ساختمان

ملی ساختمان...

مهندس مهدی زندی کریمی 88086051-5 88086066 1681 تهران
جی.جی.سی(شعبه ایران)

جی.جی.سی(شعبه ایران)...

MR.TATSUHIRO MIYACHI 88748359 88748389 1652 تهران
جنرال مکانیک(سهامی خاص)

جنرال مکانیک(سهامی خاص)...

آقای آب بر 88088360-2 88091392 1774 تهران
فون آرون

فون آرون...

آقای آذربایجانی 88823458 1965 تهران
سپیدار واندیک(سهامی خاص)

سپیدار واندیک(سهامی خاص)...

آقای آراد 22270064 1677 تهران
فرعی راه(سهامی خاص)

فرعی راه(سهامی خاص)...

آقای آزاد 88880055 88881166 1686 تهران
اکسون کنترل

اکسون کنترل...

آقای آسیابان 88683371 88683331 1929 تهران
متن نیرو(سهامی خاص)

متن نیرو(سهامی خاص)...

آقای آقاجانی 88590236-8 1725 تهران
زیگما

زیگما...

آقای آنتونیان 88846451 1731 تهران
کنستروکسیون

کنستروکسیون...

آقای آهارونیان 88827028-9 2090 تهران
سازه گستر پنام

سازه گستر پنام...

آقای آیدین درگاهی 22058285 22012745 1592 تهران
هماد انرژی

هماد انرژی...

آقای ابراهیم صادق زاده 88277293 1559 تهران
فراز صنعت صدر

فراز صنعت صدر...

آقای ابراهیمی 88284016 88254016 3132 تهران
آبان صنعت کارا

طراحی و ساخت و نصب و حمل دریچه های سد...

آقای ابطحی 88065684 88065682 1678 تهران
توربو چیلد(سهامی خاص)

توربو چیلد(سهامی خاص)...

آقای ابطحی 66937039 66431231 1610 تهران
آلفا تک

پیمانکار ساختمانی...

آقای ابن علی 22018786 1569 تهران
آرمه بتون(سهامی خاص)

پیمانکار ساختمان...

آقای ابی زاده 22225456 22279831 1604 تهران
آماکا(سهامی خاص)

پیمانکار راه سازی...

آقای احتشامی 88332783 1587 تهران
دماغه(سهامی خاص)

دماغه(سهامی خاص)...

آقای احسانی 88756299 88747126 1549 تهران
کارفه(سهامی خاص)

کارفه(سهامی خاص)...

آقای احمد حسینی نیا 88835963 88302093-4 1822 تهران
پیما برق

پیما برق...

آقای احمد صافی 88787004 1702 تهران
مهندسی درریز

مهندسی درریز...

آقای احمد معمارزاده 22027806-7 2465 تهران
مهندسی آب و خاک(سهامی خاص)

مهندسی آب و خاک(سهامی خاص)...

آقای احمدی پژوه 66136640 66402824 66465041 1484 تهران
آنکراج

پیمانکار ساختمان...

آقای احمدی تهرانی 88774345-7 1851 تهران
پایاب پیمانکار

پایاب پیمانکار...

آقای ارسلان خان مرادی 22237888 1934 تهران