آگهی مجریان فروش و شرکت های ریلی و راه آهن در کل کشور | صفحه 1

ولیعصر

با سلام اگر آهن ضایعاتی یا ریل و آهن ضایعاتی برای فروش دارین من خریدار هستم...

بهترین جوشکار درو پنجره و خرید آهن آلات کار میپذیرد 09375478230 154 خوزستان
خدمات خط و آبینه فنی راه آهن

خدمات خط و آبینه فنی راه آهن...

آقاي احمدي زاد سراي 021-55125986-7 55126034 1578 تهران
واگن پارس(سهامی عام)

واگن پارس(سهامی عام)...

آقاي رزازي 021-66403276 6645105 1610 تهران
راه آهن جمهوری اسلامی ایران

راه آهن جمهوری اسلامی ایران...

آقاي سعيد نژاد 021-55121 1510 تهران
راه ریل اندیشه

راه ریل اندیشه...

آقاي طالبي 021-55362934 1594 تهران
گروه صنعتی پلور سبز

گروه صنعتی پلور سبز...

آقاي مهندس احمد طاهري هنجني 021-88960130 88981252-4 1572 تهران
بنیان فن آفرین

بنیان فن آفرین...

آقاي مهندس رفيع زاده 021-55645341 1692 تهران
جاده آهنین

جاده آهنین...

آقاي مهندس سلمان بهبودي جبه دار 48 و 88505235-021 2627 تهران
ریل بندر(سهامی خاص)

ریل بندر(سهامی خاص)...

آقاي مهندس کرمي 021-88685401 1557 تهران
راه آهن شهری تهران و حومه مترو

راه آهن شهری تهران و حومه مترو...

آقاي هاشمي 021-88740144-9 88740163-6 1685 تهران
عمران محیط زیست

عمران محیط زیست...

مهندس احمد عشقي 021-88800717 88804446 1588 تهران
پژوهش

پژوهش...

مهندس فرهنگ قاجاري بني اعمام 021-22901851-4 1598 تهران
طرح بامداد

طرح بامداد...

مهندس مجتبي کتيرايي 021-88058840 3086 تهران