پروژه های کامپیوتری ، نرم افزاری ، اینترنتی و ... خود را به نیروهای فعال و متخصص زوملن معرفی نمایید

پروژه شما در رابطه با چیست ؟

*عنوان
*شرح درخواست

اندازه پروژه و بودجه مد نظر شما چقدر است ؟

*مهلت تحویل فقط عدد وارد نمایید مثلا 10 روز
*نام کارفرما
*شماره موبایل
*انتخاب نوع اشتراک