پروژه های کامپیوتری ، نرم افزاری ، اینترنتی و ... خود را به نیروهای فعال و متخصص زوملن معرفی نمایید

پروژه شما در رابطه با چیست ؟

*عنوان
*شرح درخواست

اندازه پروژه و بودجه مد نظر شما چقدر است ؟

ضمانت انجام را انتخاب نمایید ؟

*مهلت تحویل فقط عدد وارد نمایید مثلا 10 روز

انتخاب فایل ضمیمه

فرمت های قابل قبول : pdf,zip,jpg,png,gif,mp4,mp3

حداکثر سایز : 100 مگابایت

سعی کنید فایل خود را فشرده zip نمایید

 
*نام کارفرما
*شماره موبایل
*انتخاب نوع اشتراک