تعرفه آگهی استخدام و کاریابی

تعرفه کارجویان

10 روز

5,000 تومان

20 روز

10,000 تومان

30 روز

20,000 تومان

90 روز - سه ماه

50,000 تومان

تعرفه کارفرمایان

10 روز

10,000 تومان

20 روز

20,000 تومان

30 روز

یک ماه - 30,000 تومان

60 روز - 2 ماه

50,000 تومان

تعرفه آگهی کالا و خدمات

نحوه نمایش آگهی کالا و خدمات در زوملن از رایگان تا حالت های مختلف نمایشی میباشد

رایگان

یک ماهه - 0 تومان آگهی کالا و خدمات
 • نمایش اطلاعات تماس
 • نمایش در کمپین
 • اولویت نمایش - پایین
 • تبلیغ گوگل

یک ماهه - 3,000 تومان آگهی کالا و خدمات
 • نمایش اطلاعات تماس
 • نمایش در کمپین
 • اولویت نمایش - پایین
 • تبلیغ گوگل

یک ماهه - 5,000 تومان آگهی کالا و خدمات
 • نمایش اطلاعات تماس
 • نمایش در کمپین
 • اولویت نمایش - 1
 • تبلیغ گوگل

یک ماهه - 10,000 تومان آگهی کالا و خدمات
 • نمایش اطلاعات تماس
 • نمایش در کمپین
 • اولویت نمایش - 2
 • تبلیغ گوگل

یک ماهه - 20,000 تومان آگهی کالا و خدمات
 • نمایش اطلاعات تماس
 • نمایش در کمپین
 • اولویت نمایش - 3
 • تبلیغ گوگل

یک ماهه - 50,000 تومان آگهی کالا و خدمات
 • نمایش اطلاعات تماس
 • نمایش در کمپین
 • اولویت نمایش - 4
 • تبلیغ گوگل