استخدام و کاریابی

 

سعید بازیان

تولیدکننده یتجهیزات آزمایشگاهی
همکاری : تمام وقت
622
 

رقیه  رضایی

تدریس خصوصی
همکاری : تمام وقت
607

مهدی  کریمی

تسلط بر نرم افزارهای عمومی و تخصصی
همکاری : تمام وقت
827
 

حسام قدس

بازاریابی ، حسابداری، زبان انگلیسی
همکاری : تمام وقت
917
 

حسین  احمدیان

اپراتور
همکاری : تمام وقت
627
 

محسن گلیمی

طراح کاشی پخت سوم
همکاری : تمام وقت
637

خدمات زوملند برای بازاریابی آنلاین