تبلیغات حرفه ای گوگل

تبلیغات گوگل بهترین روش هدفمند برای معرفی محصول و خدمات شما برای مشتریانتان میباشد ، مشتریان شما دائم در حال جستجو محصولات و خدمات شما هستند با کارشناسی کلمات کلیدی به سرعت محصول و خدمات شما به مشتریانتان نمایش داده خواهد شد

سفارش تبلیغ گوگل = وبسایت رایگاناگر کد تخفیف دارید تا 24 امشب اعتبار داردسفارش تبلیغ گوگل

*
*

اگر سایت ندارید برای شما رایگان راه اندازی میکنیم

کلمات کلیدی

*

توضیحات اضافی


فعالسازی 15 دقیقه120 کارشناس آنلاین در سراسر ایرانحضور در محل شمامرکز تماس 24 ساعته


09122381758


09371664913


021-44039722


021-44068887


شارژ تبلیغ شما در گوگل

قیمت لحظه ای حواله درهم : 7,100 تومان

مبالغ به تومان میباشد

میزان شارژ (درهم) کارمزد قیمت درهم با کارمزد مبلغ کل لینک ثبت سفارش
شارژ 100 درهمی 12% 7,952 795,200 سفارش و خرید
شارژ 200 درهمی 10% 7,810 1,562,000 سفارش و خرید
شارژ 300 درهمی 8% 7,668 2,300,400 سفارش و خرید
شارژ 500 درهمی 7% 7,597 3,798,500 سفارش و خرید
شارژ 1000 درهمی 6% 7,526 7,526,000 سفارش و خرید
شارژ 2000 درهمی 4% 7,384 14,768,000 سفارش و خرید
شارژ 3500 درهمی 3% 7,313 25,595,500 سفارش و خرید
شارژ 5000 درهمی 2.5% 7,278 36,387,500 سفارش و خرید
شارژ 7500 درهمی 2% 7,242 54,315,000 سفارش و خرید
شارژ 10000 درهمی 2% 7,242 72,420,000 سفارش و خرید

قیمت لحظه ای حواله دلار : 26,980 تومان

مبالغ به تومان میباشد

میزان شارژ (دلار) کارمزد قیمت دلار با کارمزد مبلغ کل لینک ثبت سفارش
شارژ 50 دلاری 10% 29,678 1,483,900 سفارش و خرید
شارژ 100 دلاری 8% 29,138 2,913,800 سفارش و خرید
شارژ 200 دلاری 7% 28,868 5,773,600 سفارش و خرید
شارژ 300 دلاری 6% 28,598 8,579,400 سفارش و خرید
شارژ 500 دلاری 5% 28,329 14,164,500 سفارش و خرید
شارژ 750 دلاری 4% 28,059 21,044,250 سفارش و خرید
شارژ 1000 دلاری 3% 27,789 27,789,000 سفارش و خرید
شارژ 1500 دلاری 2.5% 27,655 41,481,750 سفارش و خرید
شارژ 2000 دلاری 2% 27,519 55,038,000 سفارش و خرید

قیمت لحظه ای حواله لیر : 3,290 تومان

مبالغ به تومان میباشد

میزان شارژ (لیر ترکیه) کارمزد قیمت لیر با کارمزد مبلغ کل لینک ثبت سفارش
شارژ 100 لیری 10% 3,684 368,400 سفارش و خرید
شارژ 200 لیری 9% 3,684 736,800 سفارش و خرید
شارژ 300 لیری 8% 3,684 1,105,200 سفارش و خرید
شارژ 500 لیری 7% 3,684 1,842,000 سفارش و خرید
شارژ 1000 لیری 6% 3,684 3,684,000 سفارش و خرید
شارژ 2000 لیری 5% 3,684 7,368,000 سفارش و خرید
شارژ 3500 لیری 4% 3,684 12,894,000 سفارش و خرید
شارژ 5000 لیری 3% 3,684 18,420,000 سفارش و خرید
شارژ 7500 لیری 2.5% 3,684 27,630,000 سفارش و خرید
شارژ 10000 لیری 2% 3,684 36,840,000 سفارش و خرید

شارژ + مدیریت شده گوگل

قیمت لحظه ای حواله دلار :26,980 تومان

پلن 20 دلاری

 • 10% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 32,376 تومان

647,520 تومان

سفارش آنلاین

پلن 50 دلاری

 • 10% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 32,376 تومان

1,618,800 تومان

سفارش آنلاین

پلن 100 دلاری

 • 8% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 31,836 تومان

3,183,600 تومان

سفارش آنلاین

پلن 200 دلاری

 • 7% کارمزد شارژ
 • 9% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 31,296 تومان

6,259,200 تومان

سفارش آنلاین

پلن 300 دلاری

 • 6% کارمزد شارژ
 • 8% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 30,757 تومان

9,227,100 تومان

سفارش آنلاین

پلن 500 دلاری

 • 5% کارمزد شارژ
 • 7% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 30,217 تومان

15,108,500 تومان

سفارش آنلاین

پلن 1000 دلاری

 • 3% کارمزد شارژ
 • 7% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 29,678 تومان

29,678,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 2000 دلاری

 • 2% کارمزد شارژ
 • 6% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 29,138 تومان

58,276,000 تومان

سفارش آنلاین

قیمت لحظه ای حواله درهم :7,100 تومان

پلن 200 درهمی

 • 10% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت درهم با کارمزد : 8,520 تومان

1,704,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 500 درهمی

 • 7% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 8,307 تومان

4,153,500 تومان

سفارش آنلاین

پلن 1000 درهمی

 • 6% کارمزد شارژ
 • 9% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 8,165 تومان

8,165,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 2000 درهمی

 • 4% کارمزد شارژ
 • 8% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 7,952 تومان

15,904,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 3500 درهمی

 • 3% کارمزد شارژ
 • 7% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 7,810 تومان

27,335,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 5000 درهمی

 • 2% کارمزد شارژ
 • 6% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 7,668 تومان

38,340,000 تومان

سفارش آنلاین

چرا تبلیغات گوگل رو با زوملن شروع کنیم؟

مشاوره رایکان تبلیغات گوگل

مشاوره رایگان

زوملن با بیش از 10 سال تجربه در زمینه طراحی وبسایت ، تبلیغات گوگل به صورت تخصصی مشاوره رایگان برای بهترین بهره وری را برای تبلیغات گوگل برای شما فراهم خواهم کرد بیشتر بدانید

کیفیت تبلیغات گوگل

کیفیت تبلیغات گوگل

زوملن با بیش از 10 سال تجربه در زمینه طراحی وبسایت ، تبلیغات گوگل به صورت تخصصی مشاوره رایگان برای بهترین بهره وری را برای تبلیغات گوگل برای شما فراهم خواهم کرد بیشتر بدانید

قیمت رقابتی تبلیغات گوگل

قیمت رقابتی و مناسب

زوملن با بیش از 10 سال تجربه در زمینه طراحی وبسایت ، تبلیغات گوگل به صورت تخصصی مشاوره رایگان برای بهترین بهره وری را برای تبلیغات گوگل برای شما فراهم خواهم کرد بیشتر بدانید

کیفیت تبلیغات گوگل

سفارشات آنلاین و سریع

زوملن با بیش از 10 سال تجربه در زمینه طراحی وبسایت ، تبلیغات گوگل به صورت تخصصی مشاوره رایگان برای بهترین بهره وری را برای تبلیغات گوگل برای شما فراهم خواهم کرد بیشتر بدانید