تبلیغات حرفه ای گوگل

تبلیغات گوگل بهترین روش هدفمند برای معرفی محصول و خدمات شما برای مشتریانتان میباشد ، مشتریان شما دائم در حال جستجو محصولات و خدمات شما هستند با کارشناسی کلمات کلیدی به سرعت محصول و خدمات شما به مشتریانتان نمایش داده خواهد شد

سفارش تبلیغ گوگل = وبسایت رایگاناگر کد تخفیف دارید تا 24 امشب اعتبار داردسفارش تبلیغ گوگل

*
*

اگر سایت ندارید برای شما رایگان راه اندازی میکنیم

کلمات کلیدی

*

توضیحات اضافی


فعالسازی 15 دقیقه120 کارشناس آنلاین در سراسر ایرانحضور در محل شمامرکز تماس 24 ساعته


09122381758


09371664913


021-44039722


021-44068887


شارژ تبلیغ شما در گوگل

قیمت لحظه ای حواله درهم : 5,890 تومان

مبالغ به تومان میباشد

میزان شارژ (درهم) کارمزد قیمت درهم با کارمزد مبلغ کل لینک ثبت سفارش
شارژ 100 درهمی 12% 6,596 659,600 سفارش و خرید
شارژ 200 درهمی 10% 6,479 1,295,800 سفارش و خرید
شارژ 300 درهمی 8% 6,361 1,908,300 سفارش و خرید
شارژ 500 درهمی 7% 6,302 3,151,000 سفارش و خرید
شارژ 1000 درهمی 6% 6,243 6,243,000 سفارش و خرید
شارژ 2000 درهمی 4% 6,125 12,250,000 سفارش و خرید
شارژ 3500 درهمی 3% 6,066 21,231,000 سفارش و خرید
شارژ 5000 درهمی 2.5% 6,037 30,186,250 سفارش و خرید
شارژ 7500 درهمی 2% 6,007 45,052,500 سفارش و خرید
شارژ 10000 درهمی 2% 6,007 60,070,000 سفارش و خرید

قیمت لحظه ای حواله دلار : 21,420 تومان

مبالغ به تومان میباشد

میزان شارژ (دلار) کارمزد قیمت دلار با کارمزد مبلغ کل لینک ثبت سفارش
شارژ 50 دلاری 10% 23,562 1,178,100 سفارش و خرید
شارژ 100 دلاری 8% 23,133 2,313,300 سفارش و خرید
شارژ 200 دلاری 7% 22,919 4,583,800 سفارش و خرید
شارژ 300 دلاری 6% 22,705 6,811,500 سفارش و خرید
شارژ 500 دلاری 5% 22,491 11,245,500 سفارش و خرید
شارژ 750 دلاری 4% 22,276 16,707,000 سفارش و خرید
شارژ 1000 دلاری 3% 22,062 22,062,000 سفارش و خرید
شارژ 1500 دلاری 2.5% 21,956 32,933,250 سفارش و خرید
شارژ 2000 دلاری 2% 21,848 43,696,000 سفارش و خرید

قیمت لحظه ای حواله لیر : 3,290 تومان

مبالغ به تومان میباشد

میزان شارژ (لیر ترکیه) کارمزد قیمت لیر با کارمزد مبلغ کل لینک ثبت سفارش
شارژ 100 لیری 10% 3,684 368,400 سفارش و خرید
شارژ 200 لیری 9% 3,684 736,800 سفارش و خرید
شارژ 300 لیری 8% 3,684 1,105,200 سفارش و خرید
شارژ 500 لیری 7% 3,684 1,842,000 سفارش و خرید
شارژ 1000 لیری 6% 3,684 3,684,000 سفارش و خرید
شارژ 2000 لیری 5% 3,684 7,368,000 سفارش و خرید
شارژ 3500 لیری 4% 3,684 12,894,000 سفارش و خرید
شارژ 5000 لیری 3% 3,684 18,420,000 سفارش و خرید
شارژ 7500 لیری 2.5% 3,684 27,630,000 سفارش و خرید
شارژ 10000 لیری 2% 3,684 36,840,000 سفارش و خرید

شارژ + مدیریت شده گوگل

قیمت لحظه ای حواله دلار :21,420 تومان

پلن 20 دلاری

 • 10% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 25,704 تومان

514,080 تومان

سفارش آنلاین

پلن 50 دلاری

 • 10% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 25,704 تومان

1,285,200 تومان

سفارش آنلاین

پلن 100 دلاری

 • 8% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 25,275 تومان

2,527,500 تومان

سفارش آنلاین

پلن 200 دلاری

 • 7% کارمزد شارژ
 • 9% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 24,847 تومان

4,969,400 تومان

سفارش آنلاین

پلن 300 دلاری

 • 6% کارمزد شارژ
 • 8% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 24,418 تومان

7,325,400 تومان

سفارش آنلاین

پلن 500 دلاری

 • 5% کارمزد شارژ
 • 7% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 23,990 تومان

11,995,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 1000 دلاری

 • 3% کارمزد شارژ
 • 7% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 23,562 تومان

23,562,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 2000 دلاری

 • 2% کارمزد شارژ
 • 6% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 23,133 تومان

46,266,000 تومان

سفارش آنلاین

قیمت لحظه ای حواله درهم :5,890 تومان

پلن 200 درهمی

 • 10% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت درهم با کارمزد : 7,068 تومان

1,413,600 تومان

سفارش آنلاین

پلن 500 درهمی

 • 7% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 6,891 تومان

3,445,500 تومان

سفارش آنلاین

پلن 1000 درهمی

 • 6% کارمزد شارژ
 • 9% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 6,773 تومان

6,773,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 2000 درهمی

 • 4% کارمزد شارژ
 • 8% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 6,596 تومان

13,192,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 3500 درهمی

 • 3% کارمزد شارژ
 • 7% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 6,479 تومان

22,676,500 تومان

سفارش آنلاین

پلن 5000 درهمی

 • 2% کارمزد شارژ
 • 6% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 6,361 تومان

31,805,000 تومان

سفارش آنلاین

چرا تبلیغات گوگل رو با زوملن شروع کنیم؟

مشاوره رایکان تبلیغات گوگل

مشاوره رایگان

زوملن با بیش از 10 سال تجربه در زمینه طراحی وبسایت ، تبلیغات گوگل به صورت تخصصی مشاوره رایگان برای بهترین بهره وری را برای تبلیغات گوگل برای شما فراهم خواهم کرد بیشتر بدانید

کیفیت تبلیغات گوگل

کیفیت تبلیغات گوگل

زوملن با بیش از 10 سال تجربه در زمینه طراحی وبسایت ، تبلیغات گوگل به صورت تخصصی مشاوره رایگان برای بهترین بهره وری را برای تبلیغات گوگل برای شما فراهم خواهم کرد بیشتر بدانید

قیمت رقابتی تبلیغات گوگل

قیمت رقابتی و مناسب

زوملن با بیش از 10 سال تجربه در زمینه طراحی وبسایت ، تبلیغات گوگل به صورت تخصصی مشاوره رایگان برای بهترین بهره وری را برای تبلیغات گوگل برای شما فراهم خواهم کرد بیشتر بدانید

کیفیت تبلیغات گوگل

سفارشات آنلاین و سریع

زوملن با بیش از 10 سال تجربه در زمینه طراحی وبسایت ، تبلیغات گوگل به صورت تخصصی مشاوره رایگان برای بهترین بهره وری را برای تبلیغات گوگل برای شما فراهم خواهم کرد بیشتر بدانید