تبلیغات حرفه ای گوگل

تبلیغات گوگل بهترین روش هدفمند برای معرفی محصول و خدمات شما برای مشتریانتان میباشد ، مشتریان شما دائم در حال جستجو محصولات و خدمات شما هستند با کارشناسی کلمات کلیدی به سرعت محصول و خدمات شما به مشتریانتان نمایش داده خواهد شد

سفارش تبلیغ گوگل = وبسایت رایگاناگر کد تخفیف دارید تا 24 امشب اعتبار داردسفارش تبلیغ گوگل

*
*

اگر سایت ندارید برای شما رایگان راه اندازی میکنیم

کلمات کلیدی

*

توضیحات اضافی


فعالسازی 15 دقیقه120 کارشناس آنلاین در سراسر ایرانحضور در محل شمامرکز تماس 24 ساعته


09122381758


09371664913


021-44039722


021-44068887


شارژ تبلیغ شما در گوگل

قیمت لحظه ای حواله درهم : 4,620 تومان

مبالغ به تومان میباشد

میزان شارژ (درهم) کارمزد قیمت درهم با کارمزد مبلغ کل لینک ثبت سفارش
شارژ 100 درهمی 12% 5,174 517,400 سفارش و خرید
شارژ 200 درهمی 10% 5,082 1,016,400 سفارش و خرید
شارژ 300 درهمی 8% 4,989 1,496,700 سفارش و خرید
شارژ 500 درهمی 7% 4,943 2,471,500 سفارش و خرید
شارژ 1000 درهمی 6% 4,897 4,897,000 سفارش و خرید
شارژ 2000 درهمی 4% 4,804 9,608,000 سفارش و خرید
شارژ 3500 درهمی 3% 4,758 16,653,000 سفارش و خرید
شارژ 5000 درهمی 2.5% 4,736 23,677,500 سفارش و خرید
شارژ 7500 درهمی 2% 4,712 35,340,000 سفارش و خرید
شارژ 10000 درهمی 2% 4,712 47,120,000 سفارش و خرید

قیمت لحظه ای حواله دلار : 17,050 تومان

مبالغ به تومان میباشد

میزان شارژ (دلار) کارمزد قیمت دلار با کارمزد مبلغ کل لینک ثبت سفارش
شارژ 50 دلاری 10% 18,755 937,750 سفارش و خرید
شارژ 100 دلاری 8% 18,414 1,841,400 سفارش و خرید
شارژ 200 دلاری 7% 18,243 3,648,600 سفارش و خرید
شارژ 300 دلاری 6% 18,073 5,421,900 سفارش و خرید
شارژ 500 دلاری 5% 17,902 8,951,000 سفارش و خرید
شارژ 750 دلاری 4% 17,732 13,299,000 سفارش و خرید
شارژ 1000 دلاری 3% 17,561 17,561,000 سفارش و خرید
شارژ 1500 دلاری 2.5% 17,476 26,214,375 سفارش و خرید
شارژ 2000 دلاری 2% 17,391 34,782,000 سفارش و خرید

قیمت لحظه ای حواله لیر : 2,430 تومان

مبالغ به تومان میباشد

میزان شارژ (لیر ترکیه) کارمزد قیمت لیر با کارمزد مبلغ کل لینک ثبت سفارش
شارژ 100 لیری 10% 2,721 272,100 سفارش و خرید
شارژ 200 لیری 9% 2,721 544,200 سفارش و خرید
شارژ 300 لیری 8% 2,721 816,300 سفارش و خرید
شارژ 500 لیری 7% 2,721 1,360,500 سفارش و خرید
شارژ 1000 لیری 6% 2,721 2,721,000 سفارش و خرید
شارژ 2000 لیری 5% 2,721 5,442,000 سفارش و خرید
شارژ 3500 لیری 4% 2,721 9,523,500 سفارش و خرید
شارژ 5000 لیری 3% 2,721 13,605,000 سفارش و خرید
شارژ 7500 لیری 2.5% 2,721 20,407,500 سفارش و خرید
شارژ 10000 لیری 2% 2,721 27,210,000 سفارش و خرید

شارژ + مدیریت شده گوگل

قیمت لحظه ای حواله دلار :17,050 تومان

پلن 20 دلاری

 • 10% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 20,460 تومان

409,200 تومان

سفارش آنلاین

پلن 50 دلاری

 • 10% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 20,460 تومان

1,023,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 100 دلاری

 • 8% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 20,119 تومان

2,011,900 تومان

سفارش آنلاین

پلن 200 دلاری

 • 7% کارمزد شارژ
 • 9% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 19,778 تومان

3,955,600 تومان

سفارش آنلاین

پلن 300 دلاری

 • 6% کارمزد شارژ
 • 8% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 19,437 تومان

5,831,100 تومان

سفارش آنلاین

پلن 500 دلاری

 • 5% کارمزد شارژ
 • 7% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 19,096 تومان

9,548,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 1000 دلاری

 • 3% کارمزد شارژ
 • 7% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 18,755 تومان

18,755,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 2000 دلاری

 • 2% کارمزد شارژ
 • 6% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 18,414 تومان

36,828,000 تومان

سفارش آنلاین

قیمت لحظه ای حواله درهم :4,620 تومان

پلن 200 درهمی

 • 10% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت درهم با کارمزد : 5,544 تومان

1,108,800 تومان

سفارش آنلاین

پلن 500 درهمی

 • 7% کارمزد شارژ
 • 10% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 5,405 تومان

2,702,500 تومان

سفارش آنلاین

پلن 1000 درهمی

 • 6% کارمزد شارژ
 • 9% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 5,313 تومان

5,313,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 2000 درهمی

 • 4% کارمزد شارژ
 • 8% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 5,174 تومان

10,348,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 3500 درهمی

 • 3% کارمزد شارژ
 • 7% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 5,082 تومان

17,787,000 تومان

سفارش آنلاین

پلن 5000 درهمی

 • 2% کارمزد شارژ
 • 6% کارمزد مدیریت

قیمت دلار با کارمزد : 4,989 تومان

24,945,000 تومان

سفارش آنلاین

چرا تبلیغات گوگل رو با زوملن شروع کنیم؟

مشاوره رایکان تبلیغات گوگل

مشاوره رایگان

زوملن با بیش از 10 سال تجربه در زمینه طراحی وبسایت ، تبلیغات گوگل به صورت تخصصی مشاوره رایگان برای بهترین بهره وری را برای تبلیغات گوگل برای شما فراهم خواهم کرد بیشتر بدانید

کیفیت تبلیغات گوگل

کیفیت تبلیغات گوگل

زوملن با بیش از 10 سال تجربه در زمینه طراحی وبسایت ، تبلیغات گوگل به صورت تخصصی مشاوره رایگان برای بهترین بهره وری را برای تبلیغات گوگل برای شما فراهم خواهم کرد بیشتر بدانید

قیمت رقابتی تبلیغات گوگل

قیمت رقابتی و مناسب

زوملن با بیش از 10 سال تجربه در زمینه طراحی وبسایت ، تبلیغات گوگل به صورت تخصصی مشاوره رایگان برای بهترین بهره وری را برای تبلیغات گوگل برای شما فراهم خواهم کرد بیشتر بدانید

کیفیت تبلیغات گوگل

سفارشات آنلاین و سریع

زوملن با بیش از 10 سال تجربه در زمینه طراحی وبسایت ، تبلیغات گوگل به صورت تخصصی مشاوره رایگان برای بهترین بهره وری را برای تبلیغات گوگل برای شما فراهم خواهم کرد بیشتر بدانید