تاریخ ثبت : 16 بهمن 1398   تاریخ انقضا : 16 بهمن 1399

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مرتاض یزد
مسئول/مدیر : دکتر هدا مرتاض و دکتر حاجب مرتاض
تلفن : 03538248000
موبایل : -
ایمیل :
فاکس :
وبسایت :
تاریخ انقضا : 16 بهمن 1399
آدرس :

"کسب و کارهای منتخب"